2023/12/04

 

KAM IŠLEIDŽIAMOS RAJONO BIUDŽETO LĖŠOS, SKIRTOS REPREZENTACIJAI

Unsplash nuotrauka

Savivaldybės meras naudoja biudžeto lėšas reprezentacijai, bet neatsiskaito už jų panaudojimą – taip konstatuojama Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktoje 2021 metų veiklos ataskaitos santraukoje.
Rajono meras Dainius Bardauskas per vieną Tarybos posėdį yra sakęs, kad mero išlaidas galima nesunkiai pasitikslinti Buhalterinės apskaitos skyriuje.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Matyt, merui ir nereikia asmeniškai už tas reprezentacijai leidžiamas lėšas atsiskaityti, nes Savivaldybės taryba nėra sudariusi mero fondo, nors 2010 metais yra patvirtinta tokio fondo sudarymo tvarka ir iki šiol jos niekas dar neatšaukė.
Reprezentacijai mero leidžiamos lėšos neišskirtos rajono biudžete ir pasislepia po Savivaldybės tarybos veiklai skirtais asignavimais.

Kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo ataskaitoje rašoma, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 16 punktas nurodo, kad savivaldybės tarybos išimtinė teisė yra sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas. Šio įstatymo 19 straipsnio 19 dalis nurodo, kad atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti skirto mero fondo dydis nustatomas nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų ir priklauso nuo savivaldybės tarybos narių skaičiaus: savivaldybės taryba, kurioje yra 41 ir daugiau tarybos narių, gali skirti kas mėnesį iki trijų, savivaldybės taryba, kurioje yra 27–31 tarybos narys, iki dviejų, kitos savivaldybės – iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio sumą.

Plačiau skaitykite balandžio 26 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (4 Eur/mėn.)

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video