2023/01/30

 

PAVASARINA DIETA (su garso įrašu)

Neringa BUTKEVIČIŪTĖ

Užugavos, Palanų diena, o paskiau jau septynios nedėlios posnyko. Sėdžiu ir sau misliju, kad ne tėp ir blogai tas posnykas. Pavosėris unt nosės, o kė veidrodin pasižiūriu, tai markotna doros. Vaizdėlis, pasakyt mono diedas, kėp gerai pavolgius. Nu, kur ti par žiemų labai krutėsi, šolta, lauki darbų kėp ir nėra, tai ir trypi žmogus po gryčių. O tinai jau takėlis numintas prė šėpėlių. Va, tėp lašiniai iš torielkos ir atsirodo unt mono pilvo. Oi, kėp laiku tas posnykas iki švintų Velykų! Pinktadėnis bus ba masos ir tik su silkės golvu torielkoj – tėp pamislijau ir grėžtai nusistačiau. Do liko šėšios nedėlios dienos. Raikia pamislytėn, kų volgysiu tom dėnom.

Vyresnioja dukta potara pažiūrėtėn, kų internėtas siūlia. Soko, tiek visokių dietų prirašyta, tik skaityk, daryk ir… nieko nevolgyk. Tėp ir padariau. Pirma pakliuvus buvo kokia ti Stokholmo dieta. Kad toks miestas yr už jūrų morių, žinojau, ale, kad dieta, nebūčia nėt pamislijus. Labai toli jė no mūsų gyvana, nu kur ti mon su švėdais lygytis. Pakrapščiau pakaušį ir nutariau – netiks. Žiūriu toliau – Proto dieta. Teisyba, raikia ir protui posnyko, kiekgi žmogus gali mislinėt, ir golvai raikia ramybas. Rošo, kad jų labai mėgia Amėrikos žvaigždas. Siūlo volgytėn visokių lopų, žuvės, rėšutų. Nu ne, pamislijau, lopais dyko pilvo neužkišiu, o rėšutai brungiai kainos. Netinka šito dieta – raikia kai ko pigėsnio ir paprastėsnio. Ieškau toliau. Va, didalam raidam parašyta: Urvinio žmogaus dieta. Čia raikia volgyt visakų, kų volgė urvinis žmogus: lapus, žuvį, riešutus. Tai kėp čia išeina: visos dietos siūlo tų potį? Ne, pamislijau, gol tas urvinis buvo bagotėsnis už manį, jaigu riešutus volgė. Mon par brungu.

Gerai, kad diedas atajo ir užmota, kad sėdžiu nosį suraukus. Suproto, raikalas rimtas, tai rimtai ir paklausa, ko tėp markatna. Pasbadavojau, kad ir pavosėris ataina, ir posnykas prasdėjo, o ošei negaliu dietos išsirinktėn. Visos labai brungios, kur tu tokiam laiki gausi visokių žalių lopų, raudonos žuvės, o riešutus tai paržėm visi sugliaudam.

„Rodo, ko golvų suktėn! Pati geriausia dieta, kė nėr dietos. Matai, kas dadas sniegui nutirpus. Šliukšlas visur tik voliojas. Jami šluotų ir šiūruoji. Už gryčios molkų priskoldytų krūva, par kelias dienas gerai būt molkinan sunėštėn. O kė visų dienų pasisukiosi, nebus kadu nė pamislytėn apė volgymų. Unt Velykų būsi kėp iš voško nulieta“, – kalbų išdrožė diedas.

Gol ir teisyba. Grėblys,šluota, molkos, do raikia po žėmos lungus nušveistėn. Va, tėp basdarbuojunt ir mono lašiniai vėl sugrįš no pilvo unt torielkos. Tėp ir padarysiu. O kė kaiminkos paklaus, kėp vadinas mono dieta, sakysiu – Pavasarina!

 

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Matyt, žodį dieta reikėtų rašyti kabutėsė,nes kupiškėniškai jis reiškia posnyką ; markatna-markotna ( teksto pabaigoje), tu-tujei,tujen,riešutai-rešučiai ( bentjau aplink Papilį taip sakydavo). Kupiškėnų tarmės plote būdavo sakoma ne tik Užugavos,bet ir Ažugavos (į rytus ir šiaurės rytus nuo Kupiškio- aplink Skapiškį, Papilį ir kt.).

Rekomenduojami video