2024/07/22

 

TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS – KOKYBĖS PAIEŠKOS AR IŠLIKIMO VEIKSNYS?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija po beveik metus trukusio pasirengimo paskelbė ilgalaikės pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ pradžią. Nors čia gali dalyvauti visos savivaldybės, bet nustatytas kriterijus – tūkstantmečio mokyklomis galės tapti tik tos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Siekiai ambicingi – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Nors tvirtinama, kad ši programa nesusieta su švietimo įstaigų tinklo pertvarka, kai kurie Kupiškio rajono ugdymo įstaigų vadovai mąsto kitaip. Kaip jie vertina šią programą, ar ketina dalyvauti?

Jurga BANIONIENĖ

Ministerija skelbia, kad „Tūkstantmečio mokykla“ – tai visos švietimo bendruomenės programa, skirta visoms savivaldybėms, jų mokykloms ir vaikams. Ja siekiama užtikrinti geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena, mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Tikimasi, kad į programą įsijungs ne mažiau kaip trys vienos savivaldybės mokyklos, jei tiek jų yra.

Čia gali dalyvauti pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 vaikų ir kurios nevykdo mokinių atrankos. Toks mokinių skaičius nustatytas dėl to, kad norima užtikrinti investicijų prieinamumą kuo daugiau vaikų – sustiprinus vidutinio dydžio mokyklas, jų infrastruktūra, laboratorijomis, priemonėmis, neformalaus švietimo veiklomis galės naudotis ir kitų, mažesnių, mokyklų mokiniai.

Subačiaus gimnazijos direktorė Vida Šeškuvienė teigė, jog viskas piešiama gražiai, tačiau yra kiek kitaip. Pasak jos, nors „Tūkstantmečio mokyklų“ koncepcija tiesiogiai apie mokyklų tinklo pertvarką nekalba, bet iš esmės su tuo yra susijusi.

Plačiau skaitykite vasario 12 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Kaip pavadinimas gali pakeisti mokyklos aplinką ar darbo kokybę?ar nuo pavadinimo pakeitimo keičiasi mokinių pažangumas ar elgesys?

Rekomenduojami video