2023/11/30

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIAJAME POLICIJOS KOMISARIATE TARNAUTI PRADEDA NAUJAS KAPELIONAS

Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate tarnauti pradeda naujas kapelionas – kun. dr. Gediminas Jankūnas.  Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius.

Kun. Dr. Gediminas Jankūnas yra panevėžietis. Gimė 1978 m. lapkričio 23 d. 1997 metais baigė Panevėžio Vytauto  Žemkalnio gimnaziją (iki 10 klasės mokėsi Panevėžio IX  vidurinėje mokykloje).

Įstojus į tarpdiecezinę Kauno kunigų  seminariją bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą, po poros metų vyskupas Juozapas Preikšas tolimesnėms studijoms išsiuntė į JAV Čikagos arkivyskupijos Mundelein seminariją–universitetą. 2003 m. pabaigus bakalauro ir magistro studijas rugpjūčio 23 d. vyskupo Jono Kaunecko įšventintas į kunigus Panevėžio katedroje.

2003 metais paskirtas Kupiškio Kristaus Dangun Žengimo parapijos vikaru ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro kapelionu.

2005 m. grįžo į Čikagą tolimesnėms teologijos studijoms, kurias baigė įgydamas teologijos licenciato laipsnį. 2006 m. grįžęs į Lietuvą paskirtas Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, vėliau – Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos administratoriumi.

2009 m. vėl išvyko į Čikagą, kur 2010 m. apsigynė teologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Įveikiant reliatyvizmo diktatūrą“.

2011 m. disertacijos pagrindu Alba House leidykla Niujorke išleido knygą „The Dictatorship of Relativism: Pope Benedict XVI‘s Response“. Sugrįžęs į Lietuvą paskirtas Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaru pastoracijai, taipogi pradėjo dėstyti Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1996 m. yra Pranciškonų pasauliečių ordino narys, taipogi priklauso Ateitininkų sąjūdžiui.

Į Krekenavą atvyko 2011 m. rugsėjo 15 d., kuomet paskirtas parapijos klebonu ir naujai paskelbtos bazilikos rektoriumi. Kartu tapo ir Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko bei Upytės šv. Karolio Boromiejaus parapijų administratoriumi.

Panevėžio apskrities VPK inf. ir nuotrauka

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Tai dabar nusikalstamam pasauliui bus suduotas smūgis

  • Jei tarnauja, tai gal dykai? Kaip į valstybinę struktūrą priima dirbti kažkokius burtininkus? Taigi dabar XXI amžius.

Rekomenduojami video