2023/02/02

 

ADOMO PETRAUSKO MUZIEJAUS JUBILIEJUS

Muziejininkės ir būrys jų pagalbininkų bei talkininkų. Pirmoje eilėje centre Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, istorikė leidinio „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“ sudarytoja Aušra Jonušytė. Aušrinės Merkytės nuotrauka

Adomas Petrauskas prie bokšto. 1997 m. gegužės 20 d.
Nuotraukos iš Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio padalinio Adomo Petrausko muziejaus archyvo

Paskutinį lapkričio penktadienį į Adomo Petrausko muziejų Uoginių kaime rinkosi Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkai, Uoginių kaimo žmonės ir iš toliau atvykę svečiai.

Daugelis renginio dalyvių su Adomu Petrausku buvo ne kartą susitikę ar artimiau bendravę.

Aušrinė MERKYTĖ

Mokėjo sudominti įtikinamu pasakojimu

Renginio pradžioje Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio padalinio Adomo Petrausko muziejaus muziejininkė Laura Eižinienė akcentavo šio muziejaus įkūrimo penkiasdešimtmetį ir Adomo Petrausko 105-ąsias gimimo metines.

Muziejininkė į renginio dalyvius kreipėsi jausmingu ketureiliu: „Čia ąžuolai žaliuoja, senelio auginti, mamos skara marguoja, muziejuj pakabinta, čia ir mano takeliai, basom kojom minti, ir medžių gojeliai, juodom rankom sodinti.“

Kilnus noras išsaugoti ateities kartoms praeities liudininkus A. Petrauskui labai rūpėjo, jis norėjo, kad visi surinkti daiktai būtų kaip relikvija juos atidavusiems, o iš kitur atvykstantys lankytojai galėtų žiūrėti į juos kaip į muziejaus eksponatus. Surinkti daiktai būtų negyvi, jei apie juos Adomas nebūtų porinęs įdomių istorijų.

Filmas apie Adomą

Muziejininkas mokėjo savo paprastumu, nuoširdumu, įtikinamu pasakojimu pasiekti kiekvieno lankytojo širdį ir protą. Norint tuo įsitikinti, buvo prisiminta diena prieš trisdešimt metų, kai Antanas Tušla nufilmavo Lietuvos agronomų ekskursiją Adomo Petrausko muziejuje ir patį Adomą, pasakojantį apie eksponatus.

Adomas ir Jokūbas Petrauskai savo ūkyje su darbiniais arkliais. Apie 1926 m.

„Žmogus ne vien duona sotus ir reikia padėkoti tuometiniam Antašavos kolūkio pirmininkui Albinui Vaižmužiui, jam vadovaujant plėtėsi muziejus, buvo nupirkta videokamera, vaizdo magnetofonas ir televizorius. Jeigu nebūtų šios aparatūros, tai nebūtų ir filmo“, – prisiminė A. Tušla filmavimo ypatumus.

Žiūrint filmą iš jo sklido Adomo Petrausko tariami šmaikštūs žodžiai ir posakiai: „Biškį meluoju, biškį giriuosi.“ A. Petrauskas pasakojo, kaip dienomis dirbo kolūkyje, o vakarais ir naktimis prie muziejaus. Pasakojo, kaip per porą metų pririnko apie 2 tūkstančius eksponatų, vėliau jų daugėjo. Adomui viskas buvo įdomu: butelis, nudaužtu kaklu, surūdijęs ratas, plyta, žmonių išmesti krosnies kokliai.

Adomas Petrauskas pasakoja apie kurmio kailiukų skrybėlę (cilindrą).

Įkūrėjui skirta knyga

Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, istorikė Aušra Jonušytė, pristatė ką tik iš spaustuvės atsivežtą leidinį „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“ lietuvių ir anglų kalbomis. Pratarmę ir straipsnį leidiniui „Muziejaus įkūrėjas Adomas Petrauskas“ parašė Aušra Jonušytė, o straipsnį „Adomas Petrauskas: svetimiems – tai muziejus, o saviems asmeninių relikvijų saugykla“ – dr. Skaidrė Urbonienė. Kad knyga pasirodytų, leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kupiškio rajono savivaldybė.

Leidinio sudarytoja A. Jonušytė teigė, kad pamačius, koks yra sukauptas fotografijų fondas ir Adomo Petrausko, ir Kupiškio etnografijos muziejuose, kilo mintis kartu su dr. Skaidre Urboniene išleisti knygą apie muziejaus kūrėją.

„Leidinyje yra apie 100 nuotraukų. Per fotografijas norėjome parodyti Adomą Petrauską tokį, kokį jį matė lankytojai, su juo bendravę žymūs kupiškėnai ar iš toliau atvykę garbūs svečiai“, – kalbėjo muziejininkė.

Rodydama skaidres iš leidinio A. Jonušytė pristatė A. Petrauską su tėvu, tarnaujantį kariuomenėje, sutinkantį lankytojus muziejuje, per vykstančius renginius ir edukacinius užsiėmimus.

Surasti pagranduką

Kupiškio etnografijos muziejaus filialo muziejininkė Laura Eižinienė pristatė pažintinį-edukacinį etnografijos bei tautosakos paveldo žaidimą naudojant interaktyvų žemėlapį-planą su specialia multimedijos programa „Kas suras pagranduką“.
Naudodamiesi šia programa lankytojai galės tyrinėti Adomo Petrausko muziejaus aplinką, sukauptus etnografinius eksponatus ir atsakyti į pateiktus lengvesnius ir sunkesnius klausimus planšetiniuose kompiuteriuose. Tą taip pat patvirtino ir renginyje dalyvavęs žaidimo kūrimo komandos vadovas Vytautas Švėgžda.

Muziejininkės ir būrys jų pagalbininkų bei talkininkų. Pirmoje eilėje centre Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkė, istorikė leidinio „Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus“ sudarytoja Aušra Jonušytė.
Aušrinės Merkytės nuotrauka

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Labai šaunu!

  • Idomu ko straipsnio autore neraso tikros pavardes ir vardo? Ar dabar taip madinga… rasyt apie save po slapyvardziu

Rekomenduojami video