2023/02/05

 

LIETUVOS SAVIVALDYBĖS TAPO SKAIDRESNĖS

Palyginti su 2014 metais, Lietuvos savivaldybės tapo skaidresnės: 2018 m. jų skaidrumo vidurkis padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) savivaldybių skaidrumo tyrimas. Daugiausiai savo veiklą viešina Joniškio (94 balai) ir Alytaus (90 balai) rajonų savivaldybės, mažiausiai – Kalvarijos (39 balai), Trakų (46 balai) ir Pakruojo (46 balai) rajonų savivaldybės.

Nors dauguma savivaldybių nenurodo, kokių pasiūlymų iš lobistų ir interesų grupių atstovų sulaukia tarybos nariai ir administracijos vadovai, įtakos darymas savivaldoje tapo skaidresnis. Prieš 4 metus nė viena savivaldybė neskelbė, su kuo susitinka jų vadovai, o 2018 m. tai viešino jau 30 savivaldybių.

Dauguma (57) savivaldybių nurodo, kaip galima pranešti apie galimus korupcijos atvejus, tačiau tik 3 iš 4 teigia, kad užtikrina pranešėjų duomenų konfidencialumą. Trys savivaldybės – Tauragės, Pakruojo ir Trakų r. – apie galimybes pranešti nieko neskelbia.

Trečdalis savivaldybių nenurodo, kokias dovanas gali priimti jų darbuotojai, o kokių ne.
Tik kas 6 savivaldybė (iš viso 9 savivaldybės) finansines ataskaitas pateikia taip, kad jose veiktų kompiuterinė paieškos sistema, leidžianti analizuoti dokumentus ir ieškoti duomenų pagal raktinius žodžius.

Savivaldybės mažiausiai informacijos atskleidžia apie savivaldybių politikų, administracijų vadovų interesus ir gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus.

Savivaldybės tarybos narių ir darbuotojų interesus išsamiausiai pristato Birštono, Joniškio r. ir Telšių r. savivaldybės (po 75 balus), antikorupcines priemones – Alytaus r. ir Joniškio r. savivaldybės (po 100 balų), apie viešuosius pirkimus geriausiai atsiskaito Joniškio r. ir Klaipėdos miesto savivaldybės (po 100 balų), apie galimybes gyventojams dalyvauti savivaldybės veikloje – Alytaus, Joniškio ir Molėtų r. savivaldybės (po 100 balų).

Kupiškio r. savivaldybės vertinimas 2018 m.

Kupiškio r. savivaldybės vertinimas 2014 m.

 

 

 

Atsižvelgdamas į tyrimo rezultatus TILS parengė rekomendacijas, kaip savivaldybės galėtų tapti skaidresnės. Siūloma užsibrėžti kelis svarbiausius antikorupcinius tikslus ir juos viešinti, užtikrinti galimybę saugiai pranešti apie negeroves, skelbti susitikimus su interesų grupėmis, finansinius duomenis skelbti atvirų duomenų formatu, viešinti gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus.

Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.

Savivaldybių interneto svetainių analizę TILS atliko 2018 m. spalio–gruodžio mėn. Vertinimo rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 53 savivaldybės. 2014 m. tai padarė 12 savivaldybių.

Vertinimo metodologija kurta pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus.

REKOMENDACIJOS

TILS, atlikęs Lietuvos savivaldybių skaidrumo vertinimą, pateikia pagrindinių iššūkių ir siūlomų rekomendacijų santrauką. Šių rekomendacijų tikslas – pasiūlyti, ko savivaldybių administracijos ir tarybų nariai galėtų imtis, kad jų savivaldybės taptų skaidresnės ir geriau suvaldytų su korupcija susijusias rizikas.

TILS siūlo:

1. Užsibrėžti kelis svarbiausius antikorupcinius tikslus ir numatyti aiškius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima matuoti pažangą. TILS skatina periodiškai viešai skelbti apie pažangą įgyvendinant tikslus, t. y. kokias priemones pavyko įgyvendinti, ko nuspręsta (jeigu nuspręsta) atsisakyti ir aiškiai pagrįsti, kodėl.
Šiuo metu savivaldybių svetainėse skelbiamos antikorupcinės programos ir priemonių planai yra pernelyg neapibrėžti, neaišku, kokių konkrečių tikslų tikimasi pasiekti.

2. Užtikrinti galimybę saugiai pranešti apie negeroves.
Nuo 2019 m. įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui, TILS ragina savivaldybes užtikrinti, kad jų pranešimo kanalai, kuriais darbuotojai ar kiti asmenys gali pranešti apie galimą korupciją, būtų saugūs: užtikrintų pranešėjų duomenų konfidencialumą, skelbtų aiškias taisykles, kokie savivaldybės darbuotojai ir kaip tvarko gaunamus pranešimus.

Šiuo metu pusė savivaldybių neskelbia, kiek saugūs ir konfidencialūs jų pranešimo kanalai, kokie savivaldybės darbuotojai gali sužinoti apie pranešimo turinį ir patį pranešėją, ko jie imasi gavę pranešimą ir ką turėtų žinoti pranešęs asmuo.

3. Skelbti susitikimus su interesų grupėmis.
TILS kviečia skelbti, su kokių interesų grupių atstovais susitinka savivaldybių administracijų vadovai, merai ir tarybų nariai ir kokius pasiūlymus iš jų gauna. Tai leistų užtikrinti skaidresnį įtakos darymą ir savivaldos sprendimų priėmimą.

Pusė savivaldybių neskelbia, su kokių interesų grupių atstovais susitinka merai, tarybos nariai ir vadovaujamas pareigas einantys administracijų darbuotojai. Kita pusė savivaldybių šią informaciją skelbia, bet dauguma nenurodo, kokie klausimai buvo aptarti ir kokių pasiūlymų savivaldybių atstovai sulaukė.

4. Skelbti duomenis atviru formatu. TILS kviečia skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas .xls, .jason arba .csv formatais – tai leistų lengviau atlikti savivaldybių pateikiamų duomenų analizes ir surasti tikslinę informaciją.

Daugumos (50 iš 60) savivaldybių finansinėse ataskaitose ir kituose dokumentuose neveikia kompiuterinės paieškos sistemos, o tai neleidžia gyventojams ir suinteresuotoms šalims patogiai susipažinti su esminiais savivaldybių veiklos rodikliais.
5. Viešinti gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus.

TILS kviečia savivaldybių svetainėse aiškiai informuoti, kokiais būdais savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti viešose konsultacijose, ir skelbti, į kokius jų pasiūlymus buvo nuspręsta atsižvelgti arba ne.
Rekomenduojama šią informaciją viešinti taip, kad būtų paprasta ir lengva surasti, taip pat aiškiai parašyti, kad dalyvauti viešose konsultacijose ir teikti pasiūlymus gali kiekvienas norintis.
Trečdalis savivaldybių neskelbia apie galimybes gyventojams įsitraukti į sprendimų priėmimą. Be to, TILS užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa apie savivaldybių atvirumą rodo, kad 49 proc. Lietuvos gyventojų nepakanka informacijos, kaip jie gali dalyvauti viešose konsultacijose ir teikti savo pasiūlymus savivaldybėms.

Šios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į tai, ką savivaldybės skelbė 2018 m. spalio–gruodžio mėnesiais.

Išsamias TILS rekomendacijas savivaldybėms ir savivaldybių skaidrumo vertinimą galite rasti www.jurgiokepure.lt

Parengta pagal TILS inf.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video