2023/06/03

 

Į SILPNŲJŲ SĄRAŠĄ – IR RAJONO MOKYKLA

Švietimo ir mokslo ministerija praeitą savaitę patvirtino sąrašą mokyklų, kurios gaus kokybės krepšelį – tikslines lėšas, skirtas mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Tarp jų pateko ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla.

Audinga SATKŪNAITĖ

Viena – iš 150 mokyklų

Iš viso atrinkta 180 bendrojo ugdymo šalies mokyklų, kurias pasieks mokinių ugdymo gerinimui skirtos lėšos. Mokyklas kokybės krepšeliui gauti atrinko speciali komisija, kurią sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo padalinių vadovų asociacijos, Tėvų forumo, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai.
Kokybės krepšelį gausiančios mokyklos suskirstytos į dvi grupes: 30 turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką ir 150 – silpną. Būtent į pastarąjį sąrašą pateko ir viena Kupiškio rajono mokykla – Noriūnių Jono Černiaus pagrindinė mokykla.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė sakė, kad į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą nė viena rajono mokykla neįtraukta dėl to, kad jose seniai atliktas išorės vertinimas. Švietimo ir mokslo ministerija skelbė, kad į stipriųjų mokyklų sąrašą pakliuvo įstaigos, kurių jungtinio ugdymo pasiekimų rodiklio reikšmė arba brandos egzaminų rezultatai yra tarp aukščiausių šalyje ir ne seniau nei prieš penkerius metus atliktas mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

„Vertinant Noriūnų Jono Černiaus mokyklos galimybes, tai šios ugdymo įstaigos mokinių pasiekimai galėtų būti geresni“, – tikino J. Trifeldienė.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Mokiniai iš baisios socialinės aplinkos. Ir taip ten puikiai dirbama pagal pasiekiamus rezultatus. Tokios gyvenvietės kaip Noriūnai tarytum pasmerktos baisiam gyvenimui. Kiek ten gauna nemokamą maitinimą? Ar kas paskaičiuoja kažkokį koeficientą šitam rodikliui? Kiek vaikų iš nepilnų ir socialinės rizikos šeimų? Kiek išsiskyrusių tėvų vaikų? Negi tai neveikia rezultatų? O tai, kad jau treti metai dirba be direktoriaus, tai didžiausia gėda savivaldybei. Steigėjas gi, vadinasi? Nieko sau steigėjas…

  • Visiškai sutinku su Laima. Svarbūs skaičiai, o ne žmonės.

  • Tokioje prastoje mokykloje gruodžio 6 d. organizuojama RESPUBLIKINĖ, mokslinė- praktinė konferencija,, Kelias į vaiko sėkmę“. Aš tai suprantu, bet kas galėtų visa tai paaiškinti rajono gyventojams ( ypač noriūniečiams). Mokytoja Dalė Pavilonienė.

  • Niekas neatsižvelgia į tai, kad šioje mokykloje ypatingai daug mokinių, turinčių specialiųjų poreikių. O kad ir Nacionalinės mokinių pasiekimų patikrinimo užduotys vienodos visiems vaikams (nesvarbu, kad jis turi individualizuotą ar pritaikytą programą).
    Pamokų užduotis mokytojai turi palengvinti, o patikros užduotys visiems tos pačios.
    Po to ir lygina su mokyklomis, kurios tokių mokinių net neturi.

  • Žuvis pūva nuo galvos 🙂 😉

  • Kieno kaltė, kad šioje mokykloje nėra direktoriaus? Socialinė aplinka irgi atitinkama. Pavaduotoja draskosi į visas puses ir tiek naudos. Užtat kiek tūkstantėlių sutaupyta… Turėtų būti gėda rajono valdžiai, kad tokia mokymo įstaiga be galvos palikta.

Rekomenduojami video