2023/05/30

Laikraščio platinimo istorija darbuotojų akimis

Redakcijos variklis – platinimo tarnyba su vadove vadybininke Renata Babeliene (sėdi dešinėje). Kairėje sėdi noriūnietė Stasė Vėžienė, stovi iš kairės: Artūras Remeikis, Audronė Danienė, Jovita Medelinskienė, Jūratė Morkūnienė. 2004 metų vasaris.
Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, formuojantis rinkos ekonomikai, atsirado naujovių ir platinant spaudą. Didieji šalies dienraščiai pradėjo kurti savo laikraščio platinimo tarnybas, kaip pašto paslaugos alternatyvą. Tokiu būdu buvo siekiama mažinti leidinių platinimo kaštus, kuo greičiau pristatyti savo leidinius prenumeratoriams, atpiginti prenumeratos kainą, pritraukti daugiau naujų skaitytojų ir atlaikyti konkurenciją.
Tokia alternatyva, gyvuojanti iki šiol, atsirado ir rajono laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redakcijoje.

Permainų sūkuryje

Laikraščio redakcijos veiklos vadybos naujovių ėmėsi Nijolė Stulgienė, 1997 metų birželį tapusi UAB „Kupiškėnų mintys“ direktore ir redaktore. Ji sukūrė ir rajono laikraščio platinimo tarnybą.
Pats pirmasis tik 1998 metais susikūrusios platinimo tarnybos darbuotojas buvo redakcijos veteranas Bronius Jonuška. Jis buvo surinkęs iki šimto prenumeratorių. Populiarėjant spaudos platinimo tarnybos paslaugai, vienam žmogui jau tapo per sunku viską aprėpti. Pamažu laikraščio platintojų būrelis ir prenumeratorių skaičius augo. Atsirado platintojai ir Noriūnų bei Subačiaus gyvenvietėse, nes jos yra pakeliui vežant laikraštį iš spaustuvės, anksčiau iš Panevėžio, o šiuo metu iš Šiaulių „Titnago“.

Taip pat prenumeratoriai patys galėjo ateiti į redakciją pasiimti laikraščio.
Ne visiems platinimo tarnybos darbuotojams pavykdavo ilgėliau čia įsitvirtinti. Rodos, nesunkus darbelis, bet tik iš pirmo žvilgsnio. Išnešioti anksti ryte laikraštį į pašto dėžutes – tai buvo tik vienas šio darbo ypatumas. Dar reikėdavo laikraštį ir prenumeruoti, ieškoti naujų jo skaitytojų. Be to, darbas buvo ir materialiai atsakingas. Pasitaikė vienas kitas žmogus, neišlaikęs pastarojo išbandymo.

„Pradėjusi dirbti redaktore ir bendrovės vadove, sukūriau laikraščio platinimo tarnybą, sugebėjusią išlaikyti prenumeratą tuo metu, kai mažėjo visų laikraščių tiražai.
Platintojais darbavosi kupiškėnų greitakoje vadinama Jovita Medelinskienė, mandagioji Audronė Danienė, Noriūnų numylėtinė ir laukiamiausia viešnia Stasė Vėžienė, net buhalterės simpatijas užkariavęs, niekada neklystantis ir nevėluojantis subatėnas Artūras Remeikis, Jūratė Morkūnienė, Regina Einorienė“, – rašė N. Stulgienė redakcijos parengtame leidinuke „Kupiškėnų mintys“ amžių sandūroje“ (2004 m.).

Be čia išvardytų darbuotojų, rajono laikraščio platinimo tarnyboje darbavosi ir Lilijana Budrienė, Laima Dimonienė, Danguolė Mikolevičienė, Laimutis Žioba, Justina Bagdonaitė, Laima Kairaitienė ir kiti.

L. Kairaitienė šiuo metu vėl sugrįžo čia dirbti. Ji Kupiškio miesto laikraščio prenumeratorius dalijasi su Kristina Gaškiene. Noriūnuose mūsų prenumeratoriais rūpinasi Aldona Vasiliauskienė, o Subačiuje – Eugenija Kairienė. „Kupiškėnų mintis“ Kupiškyje į prekybos taškus ir laikraščio platintojoms mieste bei Noriūnuose ir Subačiuje išvežioja A. Remeikis, kaip minėta, anksčiau dirbęs spaudos platintoju. Šiuo metu iš Šiaulių „Titnago“ spaustuvės kurjeriai rajono laikraštį į Kupiškį atgabena jau gerokai po vidurnakčio.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video