2023/05/30

Operos lakštingalos vardas garsinamas ir šiandien

Daugiau kaip dvidešimt metų tarpukario Lietuvos ir Vakarų Europos miestų teatrų scenose skambėjo iš Subačiaus miestelio kilusios operos solistės Vincės Jonuškaitės balsas. Už jo grožį dainininkę jos amžininkai vadino dieviškąja Vince. Subačiaus gimnazijos Vincės Jonuškaitės skyrius pavasarį minės dešimties metų vardadienį – tiek laiko ši pradinė mokykla vadinama operos primadonos vardu.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė (1901–1997) – ilgametė Valstybės teatro Kaune solistė, pagrindinių mecosopranui skirtų vaidmenų atlikėja. Sukūrė 47 operų vaidmenis. Į koncertų programas nuolat įtraukdavo harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. Daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. Karo viesului iš Rytų ritantis Lietuvos link, V. Jonuškaitė pasitraukė į Vokietiją, o 1948 m. išvyko į JAV. Jos garbei prieš keletą metų Lietuvoje imtas rengti jaunųjų vokalisčių konkursas. Dainininkės vardo premiją įsteigė Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas (Čikaga), norėdamas pagerbti kultūros veikloje pasižymėjusią jų sąjūdžio garbės narę.

Subačiaus gimnazijos Vincės Jonuškaitės skyriaus mokytoja Liliana Nijolė Letkauskienė sakė, kad, minint mokyklėlės penkerių metų vardadienį buvo sulaukta nemažai garbių svečių. Pavasarį minėti dešimtojo vardadienio žada atvykti ir 90-metį perkopęs operos solistas, dainavęs su V. Jonuškaite, Aleksandras Šleinys. Jis buvo iniciatorius operos primadonos vardo įprasminimo jos tėviškėje. Beje, Subačiaus miestelyje dainininkės vardu buvo pavadinta 1936 m. pastatyta pradžios mokykla. Tai lėmė jos vyras, užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius. Solistei išvažiavus į Ameriką, iš mokyklos pavadinimo dingo ir jos vardas. Prieš 10 metų dabartinė pradinė mokykla vėl gavo V. Jonuškaitės vardą.

Turbūt kiekvienas šios ugdymo įstaigos pradinukas visiems smalsaujantiems pakankamai išsamiai papasakotų, kas buvo toji moteris, kurios vardu pavadinta jų jauki mokyklėlė. Pro klasės langus, medžiams metant lapus, kitame Viešintos upelio krante matyti gimtasis solistės namas. Jį ženklina atminimo lenta. Retkarčiais čia apsilanko tolimi solistės giminaičiai. Rugsėjo pradžioje mokytoja N. L. Letkauskienė su šia vieta visada supažindina pirmokus. Pradinukams patinka piešti gimtąjį V. Jonuškaitės namą. Muzikologė Jūratė Vyliūtė norėjo jame įrengti muziejų, tačiau, pasak mokytojos, tai nebūtų prasminga. Name nieko nelikę, kas galėtų sudominti lankytojus, ekspozicija būtų menkavertė, o reikėtų ieškoti žmogaus, galinčio ja rūpintis. Besidomintieji lietuviškosios scenos lakštingala visada mielai sutinkami mokykloje. Laiptais kylant į antrą mokyklos aukštą, galima išvysti V. Jonuškaitės persikūnijimus į įvairius operos vaidmenis. Klasėje yra jos garbei skirtas kampelis, kurį puošia operos solistės autografu pažymėta jos nuotrauka. Sausio mėnesį visada minima solistės gimimo diena. Mokykla turi ir V. Jonuškaitės dainų įrašų, bendrauja su Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondo įgaliotiniu Lietuvoje Edmundu Kulikausku, kuris atsiunčia įrašų su V. Jonuškaitės vardo dainininkių konkurso nugalėtojų (pirmojo kunkurso nugalėtoja Aušra Liutkutė buvo atvažiavusi ir į Subačiaus miestelį) atliekamais kūriniais. Norėtų prisikviesti ir Galiną Dauguvietytę – V. Jonuškaitės krikštodukrą.

Mokyklos bendruomenė, viešėdama Kaune, džiaugiasi, kad muzikiniame teatre, pasisakius, kad jie atvykę iš V. Jonuškaitės vardo mokyklos, gali nueiti į salę, kurioje dainavo žymioji jų kraštietė. L. N. Letkauskienė sakė, kad teko susipažinti ir su jau amžinatilsį V. Jonuškaitės grimuotoju.

Kas antri metai viešėdami Kaune, su gėlėmis ir žvakutėmis mokinukai užsuka į Petrašiūnų kapines, kur menininkų kalnelyje palaidota urna su V. Jonuškaitės palaikais. Mokyklos bendruomenė, Subačiaus miestelio kapinėse prižiūrinti apie trylika kapų, nepamiršta ir operos solistės tėvų Tamošiaus ir Onos Jonuškų kapelio.

Šis kraštas yra pagimdęs daugiau šviesių žmonių, kuriais didžiuojasi dabartiniai mokinukai. Čia gimė kalbininkas Pranas Skardžius. Subačiaus miestelyje tebestovi jo gimtoji troba, paženklinta memorialine lenta. Krūmynais apaugęs namas reikalauja tvirtos rankos. Mokytoja sakė su vaikais aplinkos neįstengsiantys sutvarkyti, gal kreipsis į seniūną, kad skirtų žmogų pagelbėti pagal viešųjų darbų programą.

Vienkiemyje netoli Subačiaus miestelio yra gimusi Australijos lietuvių rašytoja Agnė Lukšytė. Jos sesuo mokyklai dovanų atvežė rašytojos novelių antrą leidimą. Povilas Gaidys – Klaipėdos dramos teatro režisierius, retkartėmis tai knygą, tai laišką mokyklai atsiunčia. Kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus motina – subatėnė. Subačiaus miestelis – pianistės B. Nasvytytės, Lietuvos prezidento A. Smetonos marčios, tėviškė…

Pradinukams įdomu ne tik iš mokytojos lūpų sužinoti apie žymius savo krašto žmones, bet ir lankytis jų tėviškėse.Iniciatyvi mokytoja L. N. Letkauskienė neleidžia užmaršties dulkėms nukloti prisiminimų apie žymius tėviškėnus, palaiko ryšius su kraštiečiais ir užmezga vis naujų.

——-
Autorius: Jurgita ŽIUKAITĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video