2023/05/30

Šepetoje ūkininkės ir linksminosi, ir apie šeimininkavimą kalbėjosi

Gražina Valaitienė, ėmusi pasakoti apie Šepetos ūkininkių sambūrį, ir pati nustebo, jog jis gyvuoja jau devynerius metus. Dabar jam priklauso devyniolika narių, nors pradžioje nebuvo nė dešimties.

Šios vietovės Lietuvos ūkininkių draugijos narės skyrių pavadino “Skalsa”, tarsi norėdamos pabrėžti, jog tuščiai neleis laiko ir įgyvendins gerus pasiūlymus.

Skyriaus pirmininkės manymu, joms susitelkti padeda tai, jog iš anksto suplanuoja kertinius savo darbus ir būtinai kiekvieno mėnesio pirmo ketvirtadienio pavakarę susirenka prie kavos ar arbatos puodelio. Toks pasisėdėjimas turi dingstį – tai kuri iš narių sveikinama gimimo ar vardo dienos proga, tai pasidalijama mintimis, kaip jų šeimose ruošiamasi didžiosioms metų šventėms, o kartais diskutuojama laikmečio aktualija. Tokius susibūrimus Gražina vadina mini universitetu, nes jie nuteikia ir pačioms prasmingiau gyventi, ir turiningiau veikti.

Ūkininkių draugijos šio skyriaus narių iniciatyva Šepetoje jau atgijo praeityje kaimuose buvusi populiari Sekminių šventė. Koks bebūtų oras ir kiek neatidėliotinų pavasarinių darbų slėgtų sodiečių pečius, jie šeimomis susiburia prie laisvalaikio centro ir – kas iš atminties, o kas iš papročių aprašymų – prisimena bei demonstruoja būdavusias piemenų pramogas ar rugių laukų lankymus. Pasklinda čia ir šiai šventei būtino patiekalo kvapas. G.Valaitienė sakė, jog kiaušinienei kepti renginio dalyviai suneša per šimtą kiaušinių,

o lašinių negailėdamas atrėžia ūkininkas Petras Žalnieriūnas.

Kitas renginys, kuriam iš anksto rašomas projektas, kad gautų lėšų iš rajono Savivaldybės fondo nevyriausybinių organizacijų veiklai remti, Šepetoje vyksta vidurvasarį. Tai – “Gera buvo gaspadinė”. Šiemetinis toks šurmulys irgi jau nuvilnijo. “Skalsos“ skyriaus moterys patenkintos, kad praėjusio penktadienio popietė, į kurią buvo pakviestos visų rajono skyrių atstovės ir svečių, pasitaikė netikėtai graži. Kas dalyvavo, liko patenkintas ir renginio programa. Šiemet į “gaspadinių” prisistatymą, be šepetiškių, su savo patiekalais atbildėjo ūkininkės dar iš penkių vietovių.

Žinoma, visiems buvo smalsu pamatyti, kaip atrodo valgiai, tačiau klausantis Šepetos laisvalaikio centro ansamblio, vadovaujamo Vaivos Mališauskienės, koncerto, suintrigavusių dalyvius mįslių, matant išradingumą atliekant įvairias užduotis, tosios šeimininkų paslaptys kuriam laikui užsimiršo.

Kupiškėnių ūkininkių šeimininkystės šventėje buvo ir “Skalsos” skyriaus bičiulių iš Kavarsko. Tokiame mūsiškių renginyje anykštietės dalyvavo jau antrą kartą.

Viešnios korespondentei sakė savajame rajone neturinčios su bendradarbiauti, nes daugiau Lietuvos ūkininkių draugijos skyrių anykštietės nėra įregistravusios.

Kavarskiečių vadovė Elena Kiškienė pasakojo, kad ir jos yra senųjų tradicijų atkūrimo šalininkės. Per Šv. Jurgį dalija parapijiečiams bažnyčioje pašventintas dovanėles, sudomina gyventojus ir Trijų Karalių apsilankymu.

Įsismaginusieji šioje gegužinėje galbūt manė, kad žadėtosios nominacijos šeimininkėms bus išdalytos daug nesivarginant. Tačiau komisija, kurioje buvo rajono mero pavaduotojas Aidas Mikėnas, Kupiškio seniūnas Julius Vytautas Semėnas, dalyvavusių skyrių atstovės, šeimininkių pastangas vertino labai atidžiai. Alizavietės pripažintos išradingiausiomis, aukštupėnietės – patiekusios daugiausia valgių, Kupiškio skyriaus stalas buvo tradiciškiausias. Palėvenėlės atstovės demonstravo daugiausia saldžių patiekalų, “Tatutos” atstovėms padėjo netradicinis kūrybiškumas. Salamiestietės pripažintos ir vegetariškiausių, ir puošniausiai valgių pateikėjomis. Šio skyriaus atstovė Aldona Einorienė sakė, jog lino staltiesėles šiam stalui apipavidalinti panaudojo turėdamos tikslą toliau populiarinti idėją projekto “Lino kelias”.

Komisijai visi pritarė, jog renginio šeimininkių stalas buvo ir gausiausias, ir spalvingiausias. O salamiestietė Danutė Palaimienė įteikė joms ir savo kūrybos “Sodą”, kuris tiks ir laisvalaikio centro kambariui, kuriam nuolat susiburia Šepetos skyriaus ūkininkės, papuošti.

Šeimininkių šeimininkės nominacija buvo paskirta šio skyriaus narei Almai Karaliūnienei – už grybų sūrį, kuriam padaryti reikėjo kuo mažiausiai priedų iš parduotuvės.

Kupiškio seniūnijos seniūnas J.V. Semėnas buvo patenkintas, jog šiame renginyje, kurio šeimininkės buvo jo vadovaujamos seniūnijos gyventojos, dalyvavo dar dviejų skyrių atstovės, o apskritai seniūnijoje yra penki ūkininkių draugijos skyriai. Jis sakė, šie moterų sambūriai ir kaimų bendruomenės yra didžiausi pagalbininkai rūpinantis aplinkos tvarkymu, puošiant ją gėlėmis, sprendžiant ir kai kuriuos socialinius klausimus.

——-
Autorius: Eleonora VAIČELIŪNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video