2022/12/02

HomePosts Tagged "kupiškėnų vestuvės"

kupiškėnų vestuvės Tag

[caption id="attachment_12908" align="alignright" width="1000"] Diskusiją dėl kupiškėniškų vestuvių tako vedė Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja Alma Pustovaitienė.[/caption] Toliau tęsiamos diskusijos dėl kupiškėniškų vestuvių tako ir apskritai dėl senovinių kupiškėniškų vestuvių tradicijos išsaugojimo ir sklaidos. Kupiškio kultūros centre susirinkę rajono etninės kultūros puoselėtojai, rajono Savivaldybės,

[caption id="attachment_12543" align="alignright" width="300"] Diskutuojama, kaip turėtų atrodyti kupiškėniškas vestuves įprasminantis takas. Gal čia atsiras vietos ir iš Kupiškio centrinės aikštės iškeldintoms Henriko Orakausko vestuvininkų skulptūroms.Nuotrauka iš redakcijos archyvo[/caption] Gruodžio 10 dieną Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyko Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros tarybos ir Nematerialaus

[caption id="attachment_11485" align="aligncenter" width="1217"] Vestuvininkai po etnografinio vaidinimo „Vesėlios anoj šaly“ Klaipėdoje, tarptautiniame nematerialaus kultūros paveldo festivalyje „Lauksnos“ 2019 m. liepos 14 d. Klaipėdos dramos teatre.Etnografinis vaidinimas yra atnaujintas besirengiant jo sukūrimo 20-mečiui ir vykdant Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą „Kupiškėnų vestuvių edukacinis

[caption id="attachment_4851" align="alignright" width="300"] Kupiškėnai po sertifikatų teikimo ceremonijos.Nuotrauka iš Kupiškio kultūros centro archyvo[/caption] Penktadienį, kovo 9 dieną, Vilniaus rotušėje surengtos pirmų, 2017 metais patvirtintų, šalies nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą iškilmės. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Čia pristatyta dešimt į šį sąvadą įrašytų vertybių