2024/07/13

HomePosts Tagged "Kontrolės ir audito tarnyba"

Kontrolės ir audito tarnyba

Kovo 30 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas pavesti Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2022 metų darbo užmokesčio finansinį (teisėtumo) auditą. Per birželio 20 d. rajono Tarybos posėdį politikai supažindinti su jo rezultatais. Kupiškio mokyklos

„Kupiškėnų mintyse“ anksčiau rašėme, kad Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pagal pateiktą Aukštupėnų kaimo gyventojo skundą pradėjo patikrinimą dėl biudžeto lėšų panaudojimo, asfaltuojant Ežerėlio gatvę Aukštupėnų kaime, teisingumo ir teisėtumo. Jo išvados jau gautos. Kas nustatyta? Jurga BANIONIENĖ Priešistorė Skunde teigta, kad sukviesti Aukštupėnų kaimo gyventojai

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2021 metų veiklos ataskaitoje atkreipia dėmesį į tai, kad Savivaldybės įstaigų pareigybių skaičius nepagrįstas realiu (faktiniu) poreikio skaičiavimu, nėra kriterijų, pagal kuriuos jos nustatytos, todėl kai kuriose įstaigose yra nuolat laisvų pareigybių. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Audito ataskaitoje teigiama, kad Savivaldybės administracijoje

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikus auditą paaiškėjo, kad Savivaldybėje yra nepakankamas vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą reglamentavimas ir kontrolė, dar nėra patvirtinto išorinės reklamos specialiojo plano. Savivaldybės tarybos patvirtintuose bendruosiuose teritorijų planavimo dokumentuose nenustatyti išorinės reklamos įrengimo Kupiškio mieste ar rajone