2022/11/29

HomePosts Tagged "Kontrolės ir audito tarnyba"

Kontrolės ir audito tarnyba Tag

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2021 metų veiklos ataskaitoje atkreipia dėmesį į tai, kad Savivaldybės įstaigų pareigybių skaičius nepagrįstas realiu (faktiniu) poreikio skaičiavimu, nėra kriterijų, pagal kuriuos jos nustatytos, todėl kai kuriose įstaigose yra nuolat laisvų pareigybių. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Audito ataskaitoje teigiama, kad Savivaldybės administracijoje

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikus auditą paaiškėjo, kad Savivaldybėje yra nepakankamas vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą reglamentavimas ir kontrolė, dar nėra patvirtinto išorinės reklamos specialiojo plano. Savivaldybės tarybos patvirtintuose bendruosiuose teritorijų planavimo dokumentuose nenustatyti išorinės reklamos įrengimo Kupiškio mieste ar rajone