2023/05/30

HomeArchyvaslaiko_rastas (Page 2)

laiko_rastas

Monika Lauciuvienė-Paliulienė pasidalijo prisiminimais apie darbą Kupiškio spaustuvėje, papasakojo apie savo gyvenimą.Autorės nuotraukaMonikai Lauciuvienei-Paliulienei likimas lėmė ilgiausiai vadovauti Kupiškio spaustuvei, iki pat jos uždarymo. Prisiminusi tuos laikus moteris neslėpė, kad sunkiausia būdavo, kai gesdavo spausdinimo mašinos ir kai jų taisymu reikėdavo pasirūpinti jai pačiai. Laimė,

Buvęs Kupiškio spaustuvės pastatas. Statant banką 1988 m. jis nugriautas.Nuotrauka iš Elvyros Didžiulytės-Bizinienės asmeninio albumoKupiškyje daugiau nei penkiasdešimt metų (1947–1999 m.) veikė spaustuvė. Jos atsiradimo istorijoje svarbiausią vaidmenį suvaidino rajono laikraštis. Organizuojant jo leidimą reikėjo ne tik suburti redakcijos kolektyvą, bet ir pasirūpinti laikraščio spausdinimu.

Šiuolaikinė spauda neįsivaizduojama be fotonuotraukų ir kitokių iliustracijų. Pažangios fotografavimo ir spausdinimo technologijos atvėrė fotožurnalistikai naujų galimybių. Tačiau iki to buvo gana ilgas kelias. Pokariniai spaudos leidinukai nepasižymėjo nuotraukų gausa. Tiesa, jų stygių šiek tiek kompensavo politizuotos pieštinės iliustracijos – dažniausiai šaržai, karikatūros, pliekiančios daugiausia

Reklama – vienas iš svarbiausių laikraščio pajamų šaltinių. Dažnai jai būna skirtas ne vienas leidinio puslapis. Laikraščiams taip pat aktualu, kuo daugiau turėti prenumeratorių. Todėl nemažai dėmesio skiriama ir leidinių savireklamai, prenumeratos akcijoms. Tačiau taip buvo ne visada. Pasklaidžius 1946 m. pabaigoje pradėto leisti Kupiškyje

Pirmasis numeris.„Kupiškėnų minčių“ laikraščiui šių metų rudenį sukaks 68-eri. Per tuos leidybos metus ne vieną kartą keitėsi jo pavadinimas, dydis, periodiškumas, turinys, redaktoriai ir darbuotojai. Neatsižadame nė vieno praėjusio mūsų leidinio laikotarpio. Kaip sakoma, istorijos nesuklastosi. Visais laikais spauda yra tam tikros pasaulėžiūros, visuomenės raidos

Kupiškio ateitininkai P. Lapienis, J. Juozevičius, J. Siaurytė, B. Jankauskaitė ir kunigas J. Prunskis, 1933–1934 m. Nuotrauka iš Sankauskų šeimos albumoTarpukariu leisti kupiškėnų ateitininkų ir kitų gimnazistų būrelių laikraštėliai stebino pagarbiu požiūriu į tautą, jos praeitį, savo valstybę, į Lietuvos autoritetus, mokytojus, skatino jaunimo ir