2023/02/03

 

ABITURIENTAI GAUS SKAITMENINIUS BRANDOS ATESTATUS

Nuo 2023 m. Lietuvos mokyklų abiturientai gaus skaitmeninius brandos atestatus, praneša Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Numatoma, kad naujoji pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarka įsigalios jau šių metų gegužės 1 d. Iki tol NŠA žada parengti reikiamą programinę įrangą skaitmeniniams bendrojo ugdymo mokymosi pasiekimus įteisinantiems dokumentams išduoti.

„Skaitmeniniai brandos atestatai – naujas šiuolaikinės visuomenės pokyčius ir poreikius atliepiančio švietimo sistemos skaitmenizavimo proceso etapas. Ši naujovė suteiks sparčios ir patikimos prieigos prie įvairių švietimo institucijų išduotų pažymėjimų ir atestatų galimybę. Tikimės, kad ji bus naudinga ir patiems moksleiviams bei abiturientams. Jie mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus galės atsispausdinti, peržiūrėti, atsisiųsti, o pametus ar kitaip praradus, nebereikės prašyti mokyklos išduoti dublikato ir atvykti jo pasiimti į mokyklą“, – pranešime cituojama NŠA direktorė Rūta Krasauskienė. 

Iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro bus išduodami skaitmeniniai brandos atestatai, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai baigusiesiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pažymėjimai iki 2011 m. baigusiesiems tarptautinio bakalaureato programą, o taip pat pradinio išsilavinimo bei pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai.  

Skaitmeniniai pažymėjimai ir brandos atestatai bus laikomi išduotais, kai mokyklai juos sudarius bus įregistruoti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Visiems skaitmeniniams pažymėjimams ir brandos atestatams bus suteiktas registracijos numeris.  

Perlaikius ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestatą bus įrašomas perlaikyto egzamino įvertinimas. Jeigu asmuo perlaikydamas egzamino neišlaikys, į brandos atestato priedą bus įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to egzamino įvertinimas. 

Mokiniai nuo 14 metų, tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungę prie registro, galės peržiūrėti jiems išduotą mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir atsispausdinti popieriuje. 

Pažymėjimus, išduotus mokiniams iki 14 metų, arba pažymėjimus ir brandos atestatą, išduotus asmenims, kurie neturi galimybės tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungti prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro, pateikus prašymą mokykla jiems persiųs elektroniniu paštu ar atspausdins.  

ELTOS inf.

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video