Skelbimai
Pašnekesiai
Vėrinys

NAUJA KNYGA – LYG ŠIMONIŲ MOKYKLOS ENCIKLOPEDIJA

Reneta Misiūnienė išleido jau ketvirtą knygą „Rugsėjų šviesoje“.
Ši knyga – puiki dovana Šimonių mokyklai ir jos buvusiems mokytojams bei mokiniams.

Dienos šviesą visai neseniai išvydo ilgametės Šimonių mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Renetos Misiūnienės nauja knyga „Rugsėjų šviesoje“. Į didelio leidinio puslapius sugulė medžiaga apie mokyklą, čia dirbusius mokytojus, ją baigusius mokinius, tad knyga ypač turėtų būti įdomi tiems, kuriems likimas lėmė peržengti šios mokyklos slenkstį ir palikti savo pėdsaką jos istorijoje.

Jurga BANIONIENĖ

Praeitį reikia pažinti

„MOKYKLA, kaip ir žmogus skaičiuoja savo gyvavimo metus. O laikas bėga, nusinešdamas į praeitį datas, įvykius, žmonių pavardes ir likimus. Mes gyvename, dirbame, kuriame ant praeities pamatų. Norint suprasti dabartį, reikia pažinti tai, kas buvo anais laikais. Sugrįždami į praeitį, prisiliečiame prie tų, kurie čia gimė, augo, gyveno, skubėjo į kaimo mokyklėlę ir iš jos išėjo gyvenimo keliais: smėlėtais vieškeliais, kaimo takeliais iš vienkiemių ar sodžių. Atgimsta ir tyliai prabyla pageltę archyvų lapai, senų užrašų puslapiai, įamžinti žmonių pasakojimai, atsiminimai apie tuos, kuriuos sutikai gyvenimo kelyje. Iš nuotraukų žvelgia nepažįstamų ir žinomų žmonių – mokytojų ir mokinių – veidai. Jie primena ir ragina atsigręžti atgal ir kitiems papasakoti, kas buvo JIE, MOKYTOJAI, PRAEITIES ŠVIESUOLIAI, skleidę ŠVIESĄ ir TIESĄ, uždegę MOKSLO žibintą, dalinę jį augančiam žmogui… Kas buvo TIE, MOKINIAI, kurie sunkiausiomis sąlygomis siekė mokslo, o vėliau mokytojų dovanotą šviesą ir gyvenimo išmintį įprasmino įvairiose veiklos srityse… MOKYKLA, pažinimo skleidėja, gerumo dalintoja, vaikystės antrieji namai, kiekvieną sutinka, veda žinių keliu ir palydi į gyvenimo kelią“, – rašo knygos autorė ir skiria ją Šimonių mokyklai (rusiškai liaudies mokyklai, pradinei – keturmetei ir šešiametei, progimnazijai, septynmetei ir aštuonmetei, vidurinei ir pagrindinei). Mokytojams, kurie mokė jos kartą, kuriuos sutiko gyvenimo kelyje, kurių nepažino, bet kurie paliko gilų pėdsaką Šimonių krašte. Ir žinoma, mokiniams. Augusiems, brendusiems, besimokiusiems sovietiniais metais, sugebėjusiems išlikti savojo krašto patriotais.

Jau ketvirta

R. Misiūnienę ši knyga pasiekė paskutinę praėjusių metų dieną. Norėta knygą išleisti 2020 metais, minint mokyklos 140 metų jubiliejų, tačiau pamaišė pandemija.

Naujame leidinyje gausu nuotraukų.
Laimos Bubinienės nuotraukos

„Rugsėjų šviesoje“ – ketvirta R. Misiūnienės knyga. Pirma pasirodė bendradarbiaujant su tuomet bibliotekoje dirbusia Renata Vilimiene ir vadinosi „Migonys ir migoniečiai“. Į antrą knygą „Kur ošia Šimonių giria“ sudėta sukaupta medžiaga apie kaimus prie girios, apie šių kaimų žmones. Trečia knyga „Po Šimonių dangum“ skirta bažnyčios 100 metų jubiliejui.

R. Misiūnienei, atsisveikinus su savo darboviete, atsirado daug laisvo laiko. Norėdama prasmingai jį išnaudoti, ėmė leisti ir dabar tebeleidžia laikraštuką „Šimonietis“. Jau netrukus pasirodys jubiliejinis 200-asis jo numeris. Jame nemažai informacijos apie Šimonių mokyklą.

„Kai dirbau, susikaupė daug medžiagos. Dvidešimt metų buvau užklasinio darbo organizatorė, mokykloje buvome įsteigę nedidelį muziejuką, ten buvo sukaupta viskas apie 47 abiturientų laidas. Ta medžiaga ir stovėjo, kai kuriems aplankalams buvo tikrai daug metų. Kaupiau, ieškojau, kartais atsitiktinai į rankas pakliūdavo dirbusių mokytojų sąrašai. Tad visko buvo tikrai daug. Išleisti knygą anksčiau nebuvo galimybių, nes neturėjau plano“, – pasakojo R. Misiūnienė.

Atėjo laikas

Pati idėja jos autorei ramybės nedavė seniai. Draugai, pažįstami vis teiraudavosi, kada gi pagaliau ateis laikas mokyklai.
„Beveik visus metus po paskutinės knygos aš dėliojau medžiagą. Galima sakyti, kad dalis šios naujos knygos parašyta prieš gerą dešimtį metų, ta senoji dalis, pradedant mokyklos įkūrimu 1880 metais. Į mano rankas pateko Bugailiškio knyga „Gyvenimo vieškeliai“ apie senąją rusišką Šimonių mokyklą, ją gerai išstudijavau, nes ji – apie pradžių pradžią. Paskui pamažu kaupėsi medžiaga apie pradinę mokyklą, kurioje dirbo garsūs žmonės, Šimonių krašte jų tikrai daug, tada – kaip mokykla iš pradinės išaugo iki progimnazijos, vidurinės. Apie anksčiau dirbusius mokytojus, kurių nepažinojau, buvau sudariusi bylas. Kai šventėme mokyklos 120 metų jubiliejų, turėjome visko jau nemažai, bet medžiaga atskirai ir gulėjo. Jos buvo tiek daug, kad reikėjo gerai paieškoti, kokiu būdu viską perteikti. Ši knyga – per mano pačios patirtį“, – pasakojo knygos autorė.

Leidinyje „Rugsėjų šviesoje“ sudėtos ir visos abiturientų laidos – mokinių sąrašai, nuotraukos. Jos suskirstytos pagal mokyklai vadovavusius direktorius. Mokytoja stengėsi labiau išryškinti savo auklėtinių, su kuriais teko artimiau bendrauti, klases. Aprašyti ir garsūs, įžymūs laidų mokiniai – mokslininkai ar kitais profesiniais gabumais savo kraštą garsinantys žmonės.

„Dar viena knygos dalis yra apie mokytojus, surinkau jų nuotraukas, o paskutinė – apie mano gimtinę. Nesu šimonietė, o tikra žemaitė, meilės tremtinė. Rugsėjo skambučiai aidėjo man visą gyvenimą“, – džiaugėsi R. Misiūnienė.

Turėjo talkininkų

Tekstus knygai rinko R. Misiūnienės mokinė, kolegė, mokytoja Alma Senvaitienė. Paskui buvo kreiptasi į Panevėžio spaustuvę, ten dirba dar viena mokytojos mokinė Violeta Jankauskienė, kuri atliko paskutinį, bet taip pat didžiulį, darbą, kad knyga išeitų.
Žinoma, tam reikėjo lėšų. „Šimonių bendruomenė pasistengė, gavome šiek tiek lėšų iš Kupiškio rajono savivaldybės, o kita dalis lėšų – buvusių mokyklos mokinių ir mano pačios“, – teigė pašnekovė.

Knygą sudaro net 334 puslapiai. Ji didelio formato, storais viršeliais. Tiražas – 200 egzempliorių.
„Beveik visos mokyklos turi knygas, savo istorijas, šioje knygoje esu užrašiusi perskaitytą mintį, kad mokykla būtinai turi turėti savo istoriją, ir į ją atėjęs dirbti mokytojas pirmiausia turi susipažinti su tuo, ant kokių pamatų pradeda dirbti“, – pabrėžė knygos autorė.
Pasak R. Misiūnienės, tie, kurie jau paskaitinėjo šią knygą, sako, kad ji – tarsi Šimonių mokyklos enciklopedija. „Čia gal per didelis pagyrimas, bet pasikartosiu – viskas joje yra per mano pačios patirtį, pojūčius, žvilgsnį, ji nėra istorinė. Manau, kad ji bus įdomi tiems, kurie mokėsi Šimonių mokykloje, dirbo, kuriems ši mokykla yra kažkuo labai brangi“, – teigė ji.

Anot R. Misiūnienės, tikrai būtų galima šią knygą dar tęsti. Ji vylėsi, kad kiti imsis šio darbo.
Šimonių miestelio bendruomenės pirmininkė Laima Bubinienė sakė, kad šią knygos leidybos idėją labai palaikė. Buvo parašyta paraiška spaudinių leidybos projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis konkursui, pavyko gauti finansavimą, tačiau reikėjo ieškoti ir papildomų lėšų.

„Tokios knygos mums labai reikėjo. Mūsų nebebus, o knyga liks. Bus tarsi mokyklos metraštis. Mokytoja padarė didžiulį darbą, turėjo daug rūpesčių ir dėl finansavimo, net nežinau, kaip jai tai pavyko. Džiaugiamės, labai šios knygos laukėme“, – kalbėjo L. Bubinienė.

Reklama
1 komentaras

1 komentaras

  1. .... (78.60.40.252)

    2022-01-16 at 09:24

    Pagarba autorei.Kilnus Jūsų darbas, suprantu dirbta iš širdies.

Komentarai

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Video rekomendacijos:

Taip pat skaitykite:

Reklama
Reklama
Į viršų