2023/02/03

 

APIE ŠILDYMĄSI PO KULTŪROS CENTRO SAULE IR PAGRABINIŲ BANDELIŲ LIKIMĄ

Prieš vasaros atostogas per paskutinį rajono Tarybos posėdį birželio 28 dieną patvirtinta Kupiškio kultūros centro 2021–2023 metų plėtotės strategija.

Prieš tai rengti valdžios atstovų susitikimai su rajono bendruomenių žmonėmis, kurie supažindinti su planuojama Kupiškio kultūros centro struktūros pertvarka.

Šie planai bendruomenių nesužavėjo ir pasėjo nerimo ne tik dėl tolesnio kultūrinio gyvenimo organizavimo kaimuose, bet ir dėl šiandien bendruomenių naudojamų patalpų likimo.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Biurokratinės vingrybės

Per posėdį rajono Tarybos narys Virginijus Umbra iš opozicinės Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos siūlė šį klausimą atidėti ir dar kartą viską gerai pasverti. Šio pasiūlymo valdantieji nepalaikė.

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė paaiškino, kodėl prašoma patvirtinti ne strateginį Kupiškio kultūros centro plėtros planą, o plėtotės strategiją.

Pasak jos, pastaroji formuluotė yra numatyta specializuotame įstatyme. Aktualiausia šios plėtotės dalis – struktūriniai šios įstaigos pokyčiai. Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą vidaus struktūros pokyčius gali atlikti įstaigos vadovas.

„Kupiškio rajono taryba yra patvirtinusi 2020–2030 metų strateginį plėtros planą. Be kita ko, ten įtvirtinta nuostata gerinti kultūros paslaugų kokybę, o vienas iš uždavinių yra optimizuoti kultūros įstaigų tinklą rajone.

Tad atsižvelgiant į tai ir į darbo grupės, kuri parengė Kupiškio kultūros centro vidaus struktūros pertvarkos planą, pasiūlymus, nutarta keisti įstaigos vidinę struktūrą.

Patvirtinus šį dokumentą, Kupiškio kultūros centro veikla būtų organizuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintu Savivaldybės strateginio plano dokumentu“, – sakė J. Trifeldienė.

Ką likviduoja, ką palieka ir kodėl

Pagal šį pertvarkos planą Kupiškio kultūros centre lieka keturi skyriai: Etninės ir meninės veiklos, Kaimo padalinių koordinavimo, Renginių organizavimo ir sklaidos skyrius, Ūkio ir bendrųjų reikalų skyrius.

Iš 13 Kupiškio kultūros centro kaimo padalinių ir laisvalaikio salių lieka 5 padaliniai – Skapiškio, Šimonių, Alizavos, Subačiaus ir Noriūnų.

Plačiau skaitykite liepos 3 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (3 Eur/mėn.)

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Marijos radijas, Kupiškyje, turi būti transliuojamas garsiai (vietoj fontanų muzikos).Pažiūrėkite kas dedasi? Bažnyčioje 2/3 publikos-komunistai, palaido gyvenimo mylėtojos ir jų mylėtojai, na dar megstosios beretės (sako, kas antra beretė buvo KGB stukačiumi).Nutolom nuo Dievo visiškai…

  • Nera zmoniu,nera kulturos,nebus ir finansavimo.Gelbekites kaip galite.

  • Kam LR , užtenka Marijos radijo.

  • Apie kokį kultūros kėlimo lygį galima kalbėti miestely, kuriame net radijo stočių negali normaliai klausytis dėl nekokybiško ryšio. Valdžia skaito, kad tokiems kaip kupiškėnai pilnai pakanka LR ir Marijos radijo. Tamsuma.

    • Prabusk iš gilaus miego,išmesk pro langą savo seną lempinį REKORD’ą, vid.bangom jau seniai radijo nebesigirdi ne vien . Kupiškyje. O pasirašyti gali Glušpetriu,bus tiksliau.

      • Kam Gluškaimy radijas aplamai, pletkai ir apkalbos čia gerai sklinda ir be jo. Vargdienių provincija.

Rekomenduojami video