2023/11/30

 

KUNIGAS VIDMANTAS BLOŠKIS: „BE ŽMONIŲ – MES ESAME NIEKAS“

Per beveik valandą trukusį pokalbį su Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigu Vidmantu Bloškiu buvo galima išgirsti ir džiugesio, ir nusivylimo ar netgi žavios ironijos. Autorės nuotrauka

Per beveik valandą trukusį pokalbį su Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigu Vidmantu Bloškiu buvo galima išgirsti ir džiugesio, ir nusivylimo ar netgi žavios ironijos.
Autorės nuotrauka

Šv. Kalėdų laukimas įgyja jaukumo, stebint namų languose žybsinčias lemputes, pajutus miško eglės kvapą ir per kitus mažus dienos stebuklus. Deja, neretai šiuos šiltus prieššventinius jausmus sujaukia skubėjimas, kuris sukelia ne tik stresą, bet ir nuovargį.

Iki Kūčių likus vos savaitei apie tikrąją švenčių prasmę ir pasišventimą Dievui pasikalbėjome su Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigu Vidmantu Bloškiu.

Audinga SATKŪNAITĖ

Subačiuje – penkeri metai

Kunigas V. Bloškis gerai prisimena dieną, kai buvo paskirtas kunigauti į Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapiją. Nuo pirmos atvykimo dienos, gruodžio 18-osios, praėjo lygiai penkeri metai.
V. Bloškis yra gimęs Radviliškyje, tačiau daugelį metų praleido Rokiškio rajone, Obeliuose, kur ir baigė vidurinę mokyklą.

Kunigas papasakojo, kad apie kunigystės kelią nuo pat mažų dienų nemąstęs, o pirma mintis apie tokį pasirinkimą aplankiusi būnant paaugliu, maždaug 14 metų. To amžiaus berniukas priėmė ir Krikšto sakramentą.

„Turėjau draugą, kuris darbavosi Obelių bažnyčioje ir pagelbėdavo kunigui. Jis vieną dieną man pasiūlė prisijungti. Nuo tos akimirkos ir pradėjau galvoti apie kunigystę“, – kalbėjo V. Bloškis.

Jo tarnystės Dievui kelias prasidėjęs nuo mokslų Kretingoje Šv. Antano religijos studijų institute prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto, kur praleido metus. Per tą laiką kunigas susipažino su broliais pranciškonais, tai ir padėjo apsispręsti stoti į seminariją. Taigi 1997 metų rudenį V. Bloškis įstojo į Kunigų seminarijos propedeutinį kursą, kuris skirtas pradedantiesiems. Anot pašnekovo, po metų buvo pastatyta ir atidaryta nauja Vilniaus seminarija, į kurią jis perėjo tęsti mokslų.

„Čia praleidęs trejus metus, išvykau studijuoti į Romą, kur baigiau pirmines studijas, kad tapčiau kunigu. Vėliau dar tiek pat laiko mokiausi specialybės mokslų ir baigiau bažnytinės teisės licenciatą. Taigi šiuo metu ne tik klebonauju, bet ir Bažnytiniame tribunole pagelbėju sprendžiant bažnytinių santuokų bylas“, – apie save pasakojo V. Bloškis.

Romoje praleidęs šešerius metus, kunigas 2007 metų rudenį grįžo į Lietuvą ir netrukus buvo paskirtas vikaru į Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią. Iki Subačiaus parapijos, kur jis darbuojasi jau penkerius metus, V. Bloškis kunigavo Pasvalyje, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje ir Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Kunigas suskaičiavo, kad šiais metais suėjo 12 kunigystės metų.

Pratinasi kiekvieną dieną

Prieš penkerius metus V. Bloškiui Subačius ir jo apylinkės buvo visiškai nepažįstamos, pro šią vietą jis tik pravažiuodavęs. Kunigas teigė, kad į Subačių nevykęs su kokiomis nors išankstinėmis mintimis.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video