2024/04/22

HomePosts Tagged "stati tarma" (Page 2)

stati tarma

Stati tarma Palmira KERŠULYTĖ Būč mašinu važiovus pasdairytėn po pavoserio laukus, alia anųdėn grįžtunt namo iš Kupiškio, piestu atsistojo mašina, mat ašis atsisukė. Kėp bapėrsigundau, nėt plaukai išsikėtojo unt visus kraštus. Jėmiau raudotėn, katusudau, misliu, motarų ošaros pigios, pykšt unt lėžuvio dainuška: suky suky sviestų, šoka barnai

Tarmas mokyklyta Palmira KERŠULYTĖ Kupiškėnai turia daug sulipusių žodžių, tunkiausiai po du, katrais pasoko tų potį kėp vienu. Vėn su žodžiu akis žodyni yr apė 60 tokių pasokymų: kad ir okys kaista (gėda), bil širdžiai gėra; žmogui visur raikia turėt okys, ausys ir širdis, neprislaist, neduot muilyt

Tarmas mokyklyta Palmira KERŠULYTĖ Pavadintėn žmonam, iš kur jė kilį ar kur gyvana, kupiškėnai turia priesagas -ėnas ir -ietys, -ė. Žodžiai su priesagu -ėnas būna tik vyriškos giminas: biržėnas, rokiškėnas, skapiškėnas ir kt. Jėgu yr žodis su abiem priesagom, skirias tadu jų reikšmas: kupiškėnas – iš Kupiškio

Palmira KERŠULYTĖ Oras nė iš gryčios nelaidžia išlįstėn. Žiemų būt gerai, kad tik nešolta, vosarų musių, odų – kėp košės. Soko, uodas kė išgeria kraujų žmogaus, naša vėlniui. Gol ir teisyba – ažumuši vienų uodų, vėlnias palaidžia visų pulkų. Ošen vosarų vis išsižiojus voikščiodavau, mat vierijau,