2022/12/02

HomePosts Tagged "partizanai"

partizanai Tag

[caption id="attachment_17407" align="alignleft" width="403"] Notigalės partizanų tragedijos tyrinėtojas Povilas Stumbrys.Nuotrauka iš asmeninio pašnekovo albumo[/caption] Gruodžio 12 dieną buvo lygiai 74 metai, kai išduoti Notigalėje žuvo 12 Lietuvos partizanų. Rokiškėnas Povilas Stumbrys, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Vokietijoje, jau seniai tyrinėja Notigalės partizanų istoriją ir brandina mintį, kad

Kupiškio ir Anykščių rajonus puikiais šilais jungiančios Šimonių girios svėdasietiškame pakraštyje, Priepado ežero pakrantėse, įvyko tradicinis septintasis bėgimas Algimanto apygardos partizanų takais. Šimonių girios partizanams pagerbti skirtoje sportininkų šventėje dalyvavo beveik šimtas bėgikų iš Vilniaus, Panevėžio, Kupiškio, Utenos, Anykščių, Svėdasų, Troškūnų ir kitų Lietuvos vietų.

[caption id="attachment_7197" align="alignright" width="300"] Eisena per Vilnių iki Antakalnio kapinių.Marytės Burokienės nuotrauka[/caption] Praėjęs šeštadienis, spalio 6-oji, buvo pilietiškai ir patriotiškai pakilus. Nors truputį, nors kelias minutes ar valandas tas laikas mus palietė. Lietuvos radijas ir televizija rodė ir transliavo partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinę perlaidojimo ceremoniją. Ada

[caption id="attachment_2742" align="alignleft" width="300"] Algimanto ir Vytauto apygardų vadų susitikimas. Sėdi šeši: Vincas Kaulinis-Miškinis, Antanas Slučka-Šarūnas, Bronius Kazickas-Saulius, Bronius Keblys-Ūsas, Jonas Bartašius-Saulius, Laimutis, Albertas Nakutis-Viesulas. Stovi šeši: Povilas Baronas-Briedis, Jurgis Urbonas-Lakštutis, (?), Balys Žukauskas-Žaibas, (?), Antanas Starkus-Montė. 1949 m. nuotr.Nuotraukos iš asmeninio Romo Kauniečio archyvo[/caption] Sukanka

[caption id="attachment_2604" align="alignright" width="300"] Partizanų būriai buvo panašūs į kariuomenės dalinius, kovotojai nešiojo uniformas, turėjo statutą, vadus, karinę struktūrą. Todėl visiškai logiška partizanų fotografiją laikyti karine. Pilėnų tėvūnijos partizanai.[/caption] Partizanų fotografijos yra išskirtinis reiškinys Lietuvos fotografijos istorijoje. Jos buvo kaip žinia ar paliudijimas ateities kartoms puikiai