2022/12/02

HomePosts Tagged "kupiškėnų mintys"

kupiškėnų mintys Tag

Šiltnamis – prenumeratoriams skirtos loterijos pagrindinis prizas – iškeliavo į Antašavą. Šį prizą laimėjo ilgametis „Kupiškėnų minčių“ skaitytojas Alvydas Pauliukas. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ A. Pauliukas šiltnamį jau parsivežė į namus. Laimėjimu labai džiaugiasi. Darže yra du seni sukrypę šiltnamiukai. Taigi atnaujinti juos buvo pats laikas. „Apie laimėjimą pirmiausia pranešė

Kaip gyventi, kad į praeities dienas atsigręžtume be gailesčio, o tik didžiai stebėdamiesi kilniais savo darbais? Ar ne per dažnai praktiškasis pasaulis įveikia dvasinį? Švelnius ar šiurkščius žodžius beriame į neramias metų rieškučias? Pasvėrę šiuos klausimus, kurkime būties grožį, gyvenimo pilnatvę, kai tarytum į širdį įpilta kažko