2024/05/18

HomePosts Tagged "Ežerėlio gatvė"

Ežerėlio gatvė

„Kupiškėnų mintyse“ anksčiau rašėme, kad Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pagal pateiktą Aukštupėnų kaimo gyventojo skundą pradėjo patikrinimą dėl biudžeto lėšų panaudojimo, asfaltuojant Ežerėlio gatvę Aukštupėnų kaime, teisingumo ir teisėtumo. Jo išvados jau gautos. Kas nustatyta? Jurga BANIONIENĖ Priešistorė Skunde teigta, kad sukviesti Aukštupėnų kaimo gyventojai

„Kupiškėnų mintyse“ jau rašėme apie Vėželių gatvės Kreipšių kaime kapitalinio remonto darbus. Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, 2022 metų veiklos planu, buvo pradėjusi patikrinimą dėl Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumo, ekonomiškumo ir racionalumo atliekant šį remontą.Šiandien situacija pasikeitusi, gyventojams

Prieš mėnesį Kupiškyje atnaujinta partizanų užkasimo vieta prie Varležerio. Apie tai ir kitus darbus puoselėjant mūsų krašto paveldo objektus pasikalbėjome su Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistu Vyčiu Zavacku, kuris yra atsakingas už rajono paveldosaugos reikalus. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Keitėsi ne tik statusas Prie Varležerio