2024/07/14

 

KUNIGŲ PASKYRIMAI PANEVĖŽIO VYSKUPIJOJE

Metanojos Žilėnaitės nuotrauka iš redakcijos archyvo

Penktadienį Panevėžio vyskupijos kurija pranešė apie kunigų paskyrimus Panevėžio vyskupijoje:

Diak. M. Ruzgus yra paskirtas Kupiškio parapijos pastoraciniu bendradarbiu;

Kun. Vilius Valionis atleistas iš Rokiškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Biržų parapijos vikaru;

Kun. Raimondas Zimka atleistas iš Biržų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Panevėžio katedros parapijos vikaru bei Panevėžio Šv. Juozapo globos namų kapelionu;

Kun. V. Kareckas atleistas iš Papilio, Kupreliškio ir Kvetkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Biržų parapijos rezidentu;

Kun. Jonas Morkvėnas yra paskirtas Papilio, Kupreliškio, Kvetkų parapijų administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kan. Saulius Filipavičius atleistas iš Troškūnų, Raguvėlės ir Surdegio parapijų klebono pareigų (paliekant pareigas Tribunole) ir išleistas gydytis į Vilnių.

Kun. Tomas Paliukėnas atleistas iš Panevėžio katedros parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Troškūnų, Raguvėlės, Surdegio parapijų klebonu;

Kun. Ričardas Banys atleistas iš Vadoklių, Lėno ir Šilų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Viešintų, Andrioniškio, Šimonių ir Inkūnų parapijų klebonu;

Kun. Mindaugas Šakinis atleistas iš Viešintų, Andrioniškio, Šimonių ir Inkūnų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kupiškio, Alizavos, Palėvenėlės parapijų klebonu ir Kupiškio dekanato dekanu;

Kun. Mindaugas Kučinskas atleistas iš Kupiškio, Alizavos, Palėvenėlės parapijų klebono ir iš Kupiškio dekano pareigų ir paskirtas Velžio, Miežiškių, Velykių parapijų klebonu;

Kun. Saulius Kumelis atleistas iš Miežiškių, Velžio, Velykių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Naujamiesčio, Uliūnų, Ėriškių parapijų klebonu;

Kun. R. Kazlauskas atleistas iš Naujamiesčio, Uliūnų, Ėriškių parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Vadoklių, Lėno, Šilų parapijų klebonu;

Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Vyžuonų parapijos klebono pareigų;

Kun. A. Neverauskas atleistas iš Spitrėnų parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Vyžuonų parapijos administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. R. Kavaliauskas paskirtas Spitrėnų parapijos administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. D. Matiukas paskirtas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos rezidentu;

Kun. K. K. Gurklys atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas tos pačios parapijos rezidentu;

Kun. Rimantas Kaunietis atleistas iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaru;

Kun. E. Novikas atleistas iš Kazliškio parapijos administratoriaus pareigų paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. K. Kasperavičius paskirtas Kazliškio parapijos administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos rezidento pareigų ir paskirtas rezidentu į Utenos Dienos Apvaizdos parapiją.

Panevėžio vyskupijos kurijos inf.

Dalintis
Vėliausi komentarai
 • Puikus kunigėlis ,sekmės jam darbuose..

 • Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą:“ Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus, atsistojęs sau vienas,taip meldėsi: „Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės_plėšikai, sukčiai, svetimautojai- arba va kaip šitas muitininkas… O muitininkas stovėjo atokiau ir nedrįso net akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas: „Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui! “
  Sakau jums, šitas nuėjo į Dievo namus, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“(Mk 9-15)

  • Pacituok BK dar sektante

 • Padarė sektantų rokiruotę. Galės toliau bobutėms pudrinti smegenis su savo žydiškomis pasakomis.

 • O gal galėtų dar papildomai paskelbt, kuris gėjus, kuris pedofilas, kuris naudoja kunigystę kaip priedangą verslui daryt?

  • Nes pats esi gėjus ir savarankiškai poros negali susirasti? Šyš tau! Netingėk ir pats pasiieškok!

   • Pagal tokia tavo logika, tu pedofilas, mauk pas bartoseviciu

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video