2024/07/17

 

SIEKIANTIEMS INVESTUOTI Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS – LENGVATINĖS PASKOLOS

Nemažai ūkininkų paramos lėšas naudoja geresnei žemės ūkio technikai įsigyti. Vytauto Ridiko nuotr.

Iki metų pabaigos Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (tęstinis – tik paskoloms).

Akivaizdi paramos nauda

„Esu ne tik ūkininkas, bet ir konsultantas, daug važinėju po ūkius ir visuose matau modernią techniką, pritaikytas šiuolaikines technologijas. Didelė jų dalis įsigyta įgyvendinant investicinius projektus. Ir aš pats pasinaudojau parama, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Man buvo skirta 50 tūkst. eurų parama. Kadangi esu jaunasis ūkininkas, paramos intensyvumas buvo 60 proc. Įgyvendindamas projektą nusipirkau diskinę pneumatinę sėjamąją, diskinį skutiką, barstytuvą“, – priemone patenkintas Ukmergės rajone augalininkystės ūkį plėtojantis Aivaras Diliūnas.

Širvintų rajone ūkininkaujantis Mindaugas Staniulis, pasinaudodamas pagal tą pačią veiklos sritį skirta 50 tūkst. eurų parama, įsigijo modernų kombainą. „Tuo metu dar buvau jaunasis ūkininkas, tad skirtos paramos intensyvumas buvo 60 proc., bet plane numatytų kombainų tuo metu rinkoje nebuvo, nusprendžiau pirkti galingesnį ir modernesnį kombainą, kainavusį 165 tūkst. eurų, tad paramos intensyvumas realiai sumažėjo. Teko kreiptis į banką paskolos, bet įsigyta technika esu patenkintas. Ši investicija labai pasiteisino“, – patirtimi dalijasi ūkininkas.

Ūkininkai aktyviai naudojasi ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) investicijoms skirta parama. NMA duomenimis, per š. m. balandžio–gegužės mėnesius vykusį kvietimą paramai, skiriamai dotacijomis ir lengvosiomis paskolomis, pagal intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ buvo pateiktos 248 paraiškos, o prašoma suma – daugiau kaip 59,8 mln. eurų. Nuo š. m. birželio 3 d.  galima teikti paraiškas   tik paramai lengvatinėmis paskolomis gauti.

„Įvertinus dabartinę geopolitinę situaciją, manau, parama lengvatinėmis paskolomis yra gera priemonė, padedanti išsaugoti ūkio ekonominį gyvybingumą“, – teigia A. Diliūnas.

Paskolos dydis ir naudojimo sąlygos

Kaip teigia Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė Milda Jusienė, lengvatinėms paskoloms teikti  pagal SP priemonę ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“ 2024 m. buvo numatyti 28 mln. eurų. Preliminariais duomenimis, per balandžio–gegužės mėnesius vykusį kvietimą paprašyta paskolų už 3,4 mln. eurų.  Nepanaudotas lengvatinėms paskoloms skirtas lėšų likutis bus naudojamas per ateinančius kvietimus.

Pagal SP intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ didžiausia  lengvatinės paskolos suma vienam paskolos gavėjui – 200 tūkst. eurų. Paskolos lėšomis galima apmokėti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Lengvatinės paskolos lėšas galima naudoti investicijoms finansuoti, kurios skirtos žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimą rinkai.

Kaip akcentuoja M. Jusienė, lengvatinės paskolos teikiamos tiek investicijoms, kurias įgyvendinant modernizuojami pieninės, mėsinės ir kitos galvijininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių ūkiai, didinant konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant, tiek ir apyvartiniam kapitalui. Lengvatinė paskola investicijoms gali būti suteikta 5 metams nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, paskolos suteikimo apyvartinėms lėšoms ilgiausias laikotarpis – 3 metai.

Lengvatinė paskola suteikiama

Lengvatine paskola pagal SP intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gali naudotis fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai. Taip pat juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą ir užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai. Paskolos suteikiamos ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas. Pareiškėjai turi atitikti ir kitas intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus gauti lengvatinę paskolą.

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) iki 2024 m. gruodžio 31 d., tačiau ne ilgiau, nei pasiekiama paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma.

Užs. Nr. 659

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video