2024/07/17

 

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS PRAKTIKUOJAMAS SENIAI, BET STINGA SPECIALISTŲ

ELTOS nuotrauka

Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimas ir įstatymo papildymas straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Čia kalbama apie vadinamąjį įtraukųjį ugdymą. Trumpai tariant, kartu su savo bendraamžiais galės mokytis ir vaikai, kurie turi įvairaus lygmens specialiųjų ugdymosi poreikių, tam tikrą negalią. Mokyklose turi būti sudarytos visapusiškos sąlygos tokiems mokiniams ugdyti. Ne visos mokyklos šioms permainoms pasirengusios ir su nerimu laukia naujų mokslo metų.

Ar Kupiškio rajono mokykloms įtraukusis ugdymas bus didelis galvos skausmas, pasiteiravome jų vadovų.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Dirba gal dešimt metų

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys tvirtino, kad įtraukusis ugdymas jų mokykloje nėra naujovė. Su specialiųjų poreikių mokiniais dirba gal dešimt metų. Tokia gyvenimo realybė. Tad sunkumų įgyvendinti minėtus Švietimo įstatymo pokyčius neturėtų kilti.
„Savivaldybė geranoriškai atsižvelgia į šią situaciją. Antai nuo kitų mokslo metų vietoj 11 mokytojo padėjėjų, turėsime 13 tokių darbuotojų. Jie nuo rudens vadinsis mokinio padėjėjais.

Šiuo metu, įskaitant ir būsimus pirmokus, progimnazijoje yra 99 mokiniai su įvairaus lygmens specialiais poreikiais. Pavyzdžiui, turėsime 7 pirmokus su dideliais spec. poreikiais ir 7 su vidutiniais spec. poreikiais. Kiekvienoje klasėje yra nuo vieno iki kelių tokių mokinių. Dar 17 mokinių su spec. poreikiais mokosi progimnazijos Šepetos skyriuje.

Progimnazijoje dirba vienas psichologas, du logopedai, trys socialiniai pedagogai (įskaitant ir Šepetą). Žinoma, specialistų, dirbančių su spec. poreikių mokiniais, galėtų būti ir daugiau“, – papasakojo apie darbo aktualijas ir išsakė savo nuomonę pašnekovas.
Pasak R. Latvio, pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Įtraukiojo ugdymo sritis įtraukta ir į „Tūkstantmečio mokyklos“ projektą.

Plačiau skaitykite birželio 14 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Gimnazijos direktoriui reikėtų pasidomėti, kokie mokiniai mokosi gimnazijoje. Kiekvienais metais yra po keletą specialiųjų poreikių mokinių, gaila, kad direktorius to „nežino“.

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video