2024/04/16

 

ATLIEKOS PLONINS KIŠENES, O DĖL BASEINO DISKUTUOS

Laikinai mero pareigas pradėjęs eiti Virginijus Umbra pirmą kartą sklandžiai pirmininkavo rajono Tarybos posėdžiui, padedant Savivaldybės Teisės skyriaus vedėjai Jovitai Bakanaitei-Talačkienei. Autorės nuotrauka

Laikinajam rajono merui Virginijui Umbrai gegužės 31 dieną vykęs rajono Tarybos posėdis buvo pirmas išbandymas atsidūrus mero kailyje.

Atrodo, kad šį išbandymą jis gerai atlaikė. Posėdis praėjo dalykiškai ir sklandžiai. Svarbiausia, kad į posėdį susirinko 13 Tarybos narių iš 21, tad pakako kvorumo priimti sprendimams.

Kitas rajono Tarybos posėdis planuojamas antroje birželio pusėje, apie 20 dieną.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Darbotvarkės duobės ir kalniukai

Posėdyje dėl įvairių priežasčių, kurios garsiai neįvardytos, nedalyvavo Neringa Klimavičienė, Ignas Jackevičius, Vidmantas Paliulis, Agnė Šerelienė, Daiva Bubulienė.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos rajono Taryboje vadovė Eglė Blaževičienė ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos rajono Taryboje atstovas Valdas Šateika buvo išvykę atstovauti rajonui Lietuvos savivaldybių asociacijos visuotiniame suvažiavime ir ten laukė jų dalyvavimo teisėtumą patvirtinančio Tarybos sprendimo. Tai paaiškėjo svarstant pirmą darbotvarkės klausimą.

Šie politikai į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijos įgaliojimų laikui.

Tarybos sprendimu į suvažiavimą deleguotas ir laikinai mero pareigas einantis V. Umbra iki bus išrinktas meras. Bet jis vedė Tarybos posėdį ir suvažiavimą praleido.

Matyt, gegužės 31 dieną, trečiadienį, o ne įprastai ketvirtadienį reikėjo sušaukti Tarybos posėdį ir dėl Tarybos narių pagal kvotą delegavimo ir išrinkimo į tą suvažiavimą.

Svarstant posėdžio darbotvarkę iš jos išbraukti du klausimai – dėl Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo papildymo (Vyriausybės atstovas įžvelgė galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir pasiūlė išsamiau tą klausimą išnagrinėti) ir dėl 2015 metų gruodžio 17 d., sprendimo, susijusio su Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos prašymu, pripažinimo netekusiu galios (šį klausimą atidėti kitam posėdžiui pasiūlė Augenijus Cesevičius, pasak jo, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas tam irgi pritarė, nes reikia diskusijų, numatyti kitus finansavimo šaltinius).

Plačiau skaitykite birželio 3 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Autorės nuotrauka
Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Šaunuolis Poviliukas, kad neišjungė tiesioginio įrašo. Posėdžiui pasibaigus buvo pats svarbiausias pagrindinės subinių laižytojos teisininkės transliuojamas noras laižyti ir Umbrai. Juokiasi visas Kupiškis.

Rekomenduojami video