2023/12/03

 

PATVIRTINTAS ŠIŲ METŲ RAJONO BIUDŽETAS PADĖS IŠGYVENTI

Vasario 25 dieną per nuotolinį Kupiškio rajono tarybos posėdį patvirtintas 2021 metų rajono biudžetas. Prieš tai rajono Tarybos nariai pritarė 2021–2023 metų strateginiam rajono veiklos planui, pagal kurį bus organizuojama Savivaldybės veikla ir pagal plane numatytas tos veiklos programas sudaromas ir Savivaldybės biudžetas.

Teigiama, kad šių metų biudžetas yra subalansuotas ir racionalus, sudarytas atsižvelgiant į dabartinę ekonominę ir finansinę rajono Savivaldybės situaciją. Visgi prognozuojama, kad biudžeto išlaidų bus daugiau nei pajamų.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Biudžeto skerspjūvis

Naują rajono biudžetą pristatė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė. Pasak jos, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas – 20 726 600 eurų prognozuojamų pajamų, 21 805 736 eurai išlaidų, iš jų išlaidoms – 19 414 510 eurų (darbo užmokesčiui – 12 937 720 eurų), turtui įsigyti – 1 783 246 eurai, paskoloms grąžinti – 607 980 eurų.

Patvirtinta 499 530 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus.

Patvirtintas 1 079 136 eurų Savivaldybės 2020 metų biudžeto nepanaudotų lėšų paskirstymas.
Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai įpareigoti išlaikyti dabartinį įsiskolinimų lygį, jo neviršyti ir paskirtas lėšas naudoti ekonomiškai, atsakingai.

Pasak R. Totorienės, Savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai paskirstyti penkioms programoms vykdyti.

Didžiausia 2021 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis tenka Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programai – 45,5 proc. (2020 m. buvo 45,1 proc.). Šios programos vykdymui skirtų asignavimų didėjimą lemia 394,2 tūkst. eurų didėjanti valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programai vykdyti tenka 19,8 proc. (2020 m. – 20,7) visų šių metų biudžeto išlaidų. Šiai programai vykdyti asignavimai suplanuoti atsižvelgiant į 2020 metų įvykdymą, todėl 2021 metais gali atsirasti poreikis skirti papildomų asignavimų, Savivaldybei gavus viršplaninių pajamų.

Plačiau skaitykite vasario 27 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (3 Eur/mėn.)

Vilės Leščinskienės nuotrauka

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video