2023/02/08

 

VILTIES PAŽADAS LYJANT LAISVĖS LIETUI

Gedulo ir vilties dieną uždegtos žvakutės ir padėti gėlių krepšeliai tremties istoriją ir kovas už Lietuvos laisvę menančiose vietose. Autorės nuotrauka

Gedulo ir vilties dieną uždegtos žvakutės ir padėti gėlių krepšeliai tremties istoriją ir kovas už Lietuvos laisvę menančiose vietose.
Autorės nuotrauka

Visa Lietuva birželio 14-ąją minėjo Gedulo ir vilties dieną. Prisiminti skaudūs tautai trėmimai. Ta intencija Kupiškyje tremties aukų ir gyvųjų atminimui aukotos šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Tremties aukos pagerbtos bažnyčios šventoriuje prie Tremtinių kalnelio. Uždegtos žvakutės ir padėti gėlių krepšeliai kitose atmintinose Kupiškio vietose, susijusiose su kovomis už Lietuvos laisvę ir trėmimais.

Baigiamasis šios dienos akordas buvo istorinės atminties akcija „Vilties pažadas“ Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Tiesiogiai transliavo iš kelių vietų

Įsismarkavęs lietus nesutrukdė kupiškėnams, kad ir negausiai susirinkusiems, dalyvauti šioje akcijoje.

„Laisvas lietus laisvoje Lietuvoje lyja. Esame laisvi savo laisvoje šalyje, galime išmanyti savo šalies autentišką istoriją, savyje auginti fundamentaliausias savo vertybes“, – tokiais žodžiais į susirinkusius kupiškėnus kreipėsi renginio vedėja Vilija Morkūnaitė.

Ji informavo, kad tiesioginė Gedulo ir vilties dienos minėjimo transliacija internetu vyksta ne tik iš Kupiškio centrinės aikštės, bet ir iš Subačiaus, Lukonių, Alizavos, Skapiškio ir Šepetos, kur susibūrę buvę tremtiniai, politiniai kaliniai gyvai paliudys savo istoriją iš tolimų tremties laikų.

Plačiau skaitykite birželio 16 d. „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video