2023/09/27

 

ROKO SUBAČIAUS KNYGOSE – IŠKILIOS ASMENYBĖS IR MOKSLININKO ĮŽVALGOS

Praėjusiais metais pasirodė ketvirtas papildytas Roko Subačiaus knygos „Dramatiškos biografijos“ leidimas (pirmas – 2005 metais). Dokumentinei prozai priskiriamoje knygoje pateiktos 28 žinomų XX a. Lietuvos žmonių biografijos.
Autorius sutiko pasikalbėti apie savo knygas, bet nepanoro, kad būtų atskleista tikroji asmenybė. Rokas Subačius yra jo literatūrinis pseudonimas.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Knygoje „Dramatiškos biografijos“ skaitytojai ras pasakojimus apie Lietuvos prezidentus Kazį Grinių ir Antaną Smetoną, apie Augustiną Voldemarą, apie poetę Salomėją Nėrį, sovietinį veikėją Antaną Sniečkų, partizaną Antaną Kraujelį-Siaubūną, aktorę Unę Babickaitę ir jos vyrą Vytautą Graičiūną, dailininką Stasį Krasauską, kardinolą Vincentą Sladkevičių ir kitus.

R. Subačius teigė, kad aprašomas asmenybes rinkosi atsižvelgdamas į istorinį žmogaus vaidmenį, ypač trijų okupacijų metais, asmenybės charizmą. Knygoje nėra autoriaus išgalvotų faktų. Jie visi jau buvo skelbti įvairiuose šaltiniuose.

„Ne visi šaltiniai pateikia teisingus faktus, netgi to paties fakto vienodas aprašymas dviejuose šaltiniuose nebūtinai jį patvirtina, nes vėlesnis šaltinis galėjo pasinaudoti ankstesniuoju. Rašant knygą, visų pirma remtasi autentiška medžiaga – paskelbtais atsiminimais, laiškais, dienoraščiais – ir apibendrinamaisiais darbais. Nekėliau sau uždavinio rinkti, tikrinti faktų archyvuose ar ieškoti gyvų liudininkų, nes toks darbas būtų užsitęsęs ir vargu ar knygą būtų pavykę baigti. Taigi tai tik dokumentinė proza, o ne mokslinės biografijos“, – apie šią knygą rašo Rokas Subačius.

Šio autoriaus knyga „Žmogus, nesuvaldęs sparnuotųjų žirgų“, išleista 2008 metais, ir „Ties nežinomybės riba“, pasirodžiusi 2011 metais, tokio populiarumo nesulaukė.

Pirmoje jų aprašomos šių laikų žmogui gresiančios problemos, tiksliau – šešiolika gresiančių išbandymų, kurie yra civilizacijos plėtros, besaikio žemės turtų naudojimo išdava. Pasak R. Subačiaus, su vienu išbandymu žmonija jau susiduria šiomis dienomis. Skyriuje „Senos ir naujos ligos“ aprašoma naujų ligų ir pandemijų grėsmė.

Knygoje „Ties nežinomybės riba“ autorius kalba apie mokslo, magijos ir religijos sąsajas. Tai, anot jo, trys būdai pažinti žmogų nuo jo egzistencijos laaikų. Akcentuojąs čia mokslininko požiūrį.
R. Subačius yra sumanęs parašyti dokumentinės prozos knygą apie kitus iškilius lietuvius. Tai būtų nedideli pasakojimai apie asmenybes, taip pat reikšmingai susijusias su tautos gyvenimu. Jau yra parašęs apie kunigaikščius Vytautą ir Mindaugą, apie Martyną Mažvydą, pirmosios lietuviškos knygos autorių.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video