2023/11/30

 

Gyvenimo druska su prieskoniais

Pilietiškumas, pilietinė visuomenė – tai sąvokos, kurias šiuolaikinis žmogus girdi vos ne nuo lopšio. Visgi kas į tas sąvokas sudėta, apibrėžti nėra paprasta. Ta tema vyksta daug diskusijų. Kai kas tą sąvoką sutapatina su patriotiškumu. Vis dėlto pilietiškumo samprata yra daug platesnė nei patriotiškumas. Pastarasis labiau siejamas su tautiškumu, gimtąja vieta. O pilietiškas žmogus gali būti gyvendamas bet kurioje pasaulio vietoje.
Pilietiškumas – tai pagarba šaliai, jos įstatymams, bendruomenei, kurioje gyveni, moralinis įsipareigojimas prisidėti prie jos ateities kūrimo, aktyviai šiame procese dalyvauti, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Trumpai sakant, nebūti abejingam savo gyvenamajai aplinkai, prisidėti prie jos keitimo, kūrimo, tvarkymo.

Ar kupiškėnams pilietiškumas tėra tuščia sąvoka, ar visuomenę sutelkiantis jausmas? Kokius savo ar aplinkinių žmonių poelgius galėtų pateikti, kaip pilietiškumo pavyzdį?

Gaila MATULYTĖ,
rajono Tarybos narė, visuomeninių projektų savanorė

Pilietiškumas man nėra tuščia sąvoka. Pirmiausia jis pasireiškia per žmogaus vidinį nusiteikimą, išgyvenimus. Viduje tarsi susikuri savo valstybę, kuriai esi ištikimas, įsipareigojęs ir neabejingas. Jūs paminėjote mano atėjimo į rajono Tarybą aplinkybes, kai atsisakiau turėtų pareigų, kurios buvo nesuderinamos su ta politine veikla. Sutinku, kad šį mano žingsnį galima pateikti kaip vieną iš pilietiškumo pasireiškimo pavyzdžių. Atrodo, labai skambi frazė, bet aš išties ryžausi palikti komforto zoną ir išpildyti žmonių, kurie manimi pasitikėjo, lūkesčius. Tas pasirinkimas buvo susijęs su įvairiomis emocijomis, išgyvenimais, bet nekėlė abejonių. Nesigailiu šio savo žingsnio. Manau, kad pilietiškumas siejasi su konstruktyvia kritika, pasiūlymų, kaip ištaisyti trūkumus, teikimu. Labai gaila, kad ne visada bendri siekiai ginti visuomeninį interesą yra suderinami su siauresniais politiniais interesais. Kartais priimami ne paprastiems žmonėms, bet partijoms naudingi sprendimai. Tai jau visiškai kertasi su pilietiškumo principais. Kaip jauna politikė, atstovaujanti opozicijai, nesu labai įtakingas asmuo, bet ieškodama teisybės galiu paviešinti, kas yra daroma negerai, atkreipti visuomenės dėmesį į spręstinas problemas, kurių nesiima judinti, pavyzdžiui, esantys valdžioje. Tai yra ir mano pilietinė pareiga.

Būti pilietiškam galima dalyvaujant įvairiose akcijose, pasirašant peticijas ir pan. Antai man yra svarbios blaivybės idėjos. Pati nevartoju alkoholio ir palaikau tuos, kurie pasisako už alkoholio prieinamumo mažinimą. Ta nuostata ypač sustiprėjo po susitikimų su profesoriumi Aurelijumi Veryga.

Dalyvavau ir akcijoje „Vairuoju blaivus, nes myliu jus“. Tikiu ta idėja. Panašios akcijos ne šiaip sau grupės draugų triukšmelis, bet noras, kad kuo daugiau žmonių atkreiptų dėmesį į girtavimo daromą žalą mums visiems.

Gyvūnų globa man irgi svarbu. Perskaičiusi vieną straipsnį apie gyvūnus globojančios organizacijos sunkumus, su draugais ir pažįstamais pasidalijau pateikta banko sąskaita, į kurią buvo galima pervesti lėšų gyvūnų prieglaudoms išlaikyti. Jei mes visi, pavyzdžiui, panašiems dalykams skirsime nors po keletą centų, jau bus rimta pagalba.

Esu savižudybių prevencijos grupės savanorė. Turiu energijos, noriu, kad psichologinių sunkumų turintiems žmonėms būtų prieinama pagalba. Manau, kad prie tokių dalykų prisidėti yra prasminga. Kad mano pagalba būtų veiksmingesnė, pradėjau podiplomines studijas Geštalto terapijos centre, Kaune.

Pilietiškumas gali pasireikšti ne tik per dalyvavimą kitų organizuotose akcijose, piketuose, bet ir pačiam tokius dalykus rengiant. Svarbu diskutuoti, kalbėtis, išgirsti daug skirtingų nuomonių. Antai Prancūzijoje jaunimo darbuotojų mokymo kursuose diskutavome apie žodžio laisvę, kiek ir iš ko gali juoktis. Tai irgi pilietiškumo apraiškos.

Smagu buvo prisiminti, kai mes, jaunimo mainų programos dalyviai, būdami Norvegijoje liepos 6-ąją su visais pasaulio lietuviais užtraukėme tautišką giesmę Valstybės dienos proga. Tądien norvegai nustebę žiūrėjo į mus, giedančius didžiulės trispalvės fone. Buvo smagu jausti tokį tautiečių solidarumą ir parodyti kitos šalies atstovams, kad ir mes, kaip ir jie, gerbiame savo šalį, išpažįstame panašias vertybes.
Būti pilietiškam man visų pirma reiškia aktyviai veikti kitų, bendruomenės labui.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“


——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video