2024/07/15

HomePosts Tagged "rudiliai"

rudiliai

Rudilių vaikai ir jaunimas nuo šiol turės išskirtinį traukos objektą: Keliaujančių architektūros dirbtuvių ir vietos bendruomenės bendro darbo rezultatą – tiltą į draugystės bokštą. Spalio pabaigoje užbaigtas statinys jau atlieka savo funkciją – buria jaunuomenę drauge leisti laisvalaikį. Jurga BANIONIENĖ Vėl sugrįžo Pakalbinta architektė, viena šio projekto Rudiliuose

Tęsiame reportažą apie konkurso „Gražiausia Kupiškio rajono sodyba“ dalyvius. Šį kartą tai, ką pamatė iš Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus atstovų sudaryta šio konkurso vertinimo komisija, vadovaujama Rimvydo Latvio, Rudiliuose, Noriūnų seniūnijoje. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Kita Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus sodybų apžiūros komisijos stotelė buvo Rudiliuose, Rolando Matulio

Dūbliškiai – kaimas Noriūnų seniūnijoje, Palėvenės parapijoje, 5 kilometrai į pietryčius nuo Palėvenės, 9 kilometrai į pietvakarius nuo Kupiškio. Kaimynystėje yra Rudilių, Akmenių, Vidugirių kaimai. Iš rytų prie kaimo prieina Vidugirių miškas, pietiniu pakraščiu teka Rudilis. 2001 metais kaime buvo viena sodyba ir penki gyventojai. Seniūnijos

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, didžiąją dalį visų užterštų teritorijų Lietuvoje sudaro įvairios naftos produktų bazės, technikos kiemai, degalinės, trąšų ir pesticidų sandėliai, sąvartynai. Daug šio „palikimo“ susidarė sovietiniais metais. Tai vadinamoji „istorinė tarša“, buvusi iki 1990 metų. Specialistų teigimu, pagrindinės teršiančios medžiagos yra naftos produktai, kuriais