2024/06/23

Kupiškio spaustuvės ir rajono laikraščio sąsajos

Buvęs Kupiškio spaustuvės pastatas. Statant banką 1988 m. jis nugriautas.
Nuotrauka iš Elvyros Didžiulytės-Bizinienės asmeninio albumo

Kupiškyje daugiau nei penkiasdešimt metų (1947–1999 m.) veikė spaustuvė. Jos atsiradimo istorijoje svarbiausią vaidmenį suvaidino rajono laikraštis. Organizuojant jo leidimą reikėjo ne tik suburti redakcijos kolektyvą, bet ir pasirūpinti laikraščio spausdinimu. Rajono laikraščio leidyba su Kupiškio spaustuve buvo susijusi daugiau nei 45-erius metus.

Nuo įsikūrimo iki likvidavimo

Kupiškyje spaustuvė pradėta kurti 1946-ųjų rudenį. Tam darbui iš Kauno buvo atsiųstas poligrafininkas Juozas Kasmauskas. Jis ir tapo pirmuoju jos vedėju. Pirmasis „Stalino keliu“ tiražas čia išspausdintas 1947 m. gegužės 9 d. Tai buvo 12-asis šio laikraščio numeris. 1951–1953 metais šioje spaustuvėje buvo leidžiami ir mašinų-traktorių stočių politinių skyrių laikraštėliai „Kolūkiniu keliu“ (Noriūnų) ir „Lenino keliu“ (Skapiškio). Pamažu spaustuvė pradėjo spausdinti ir įvairius blankus, kvietimus.

Ilgiausiai spaustuvė buvo įsikūrusi centrinės miesto aikštės (istorijos vingiuose jos pavadinimas ne kartą keitėsi, buvo Turgaus aikštė, Tarybų aikštė, dabar Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė) gale, nedideliame mūriniame namelyje, pažymėtame 6-uoju numeriu.
Pirmasis laikraščio „Stalino keliu“ redaktorius Alfonsas Dagelis apie patalpų redakcijai ir spaustuvei paieškas rašė: „Pirmasis klausimas atvykus buvo – kur patalpas būsimai redakcijai rasti. Visus kampelius jau buvo išgrobstę besikuriančios apskrities įstaigos. Ne juokas visas jas sutalpinti buvusiame valsčiaus centre ir dar po karo. Vienintelis laisvas erdvesnis pastatas buvo raudonas mūriukas miesto aikštės pietinėje pusėje, pilnas grūdų. Dėka valstiečių su vežimais talkininkavimo netrukus mūriukas buvo laisvas: be langų, supuvusiomis grindimis, užkaltomis durimis. Jo keturiuose kambarėliuose turėjo susitalpinti redakcija, spaustuvė ir dar vedėjas prisiglaudė.“ (1976 m. spalio 21 d. „Komunizmo keliu“)

Šiame mūrinuke spaustuvė glaudėsi iki 1988 metų, kai pastatą prireikė nugriauti statant Žemės ūkio banko pastatą. Tuomet spaustuvė buvo perkelta į buvusias Kupiškio centrinės ligoninės chirurgijos skyriaus patalpas S. Šeinausko g. 33, vėliau senuoju pavadinimu Vytauto g. 33. Čia ji veikė iki pat likvidavimo 1999-aisiais.

Kupiškio spaustuvė daug metų buvo Rokiškio, o nuo 1977 metų – Panevėžio spaustuvės skyrius. Savarankiška įmone spaustuvė tapo 1991 metais. Į Savivaldybės akcinę bendrovę ji perorganizuota 1995 m. Rajono Taryba 1999 m. priėmė sprendimą spaustuvę likviduoti. Rajono valdžia nepanoro investuoti nemažų lėšų spaustuvės įrangai atnaujinti, neįžvelgė jos gyvavimo perspektyvų laisvosios rinkos sąlygomis.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“


——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video