2023/05/30

HomeArchyvasaukstaiciu_krastas (Page 2)

aukstaiciu_krastas

Penkeri metai žmogaus gyvenime nėra labai didelis tarpsnis. Tačiau organizacijos, kurios tikslas padėti vaikams iš ekonominių, socialinių, psichologinių sunkumų turinčių šeimų, veikloje tai netrumpas laikotarpis. Praėjusį ketvirtadienį Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos (LVTGO) „Gelbėkit vaikus“ Kupiškio skyriaus VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras minėjo savo gyvavimo

Lietuvos ūkininkių draugijos rajone veikiančių skyrių atstovės antradienį buvo pakviestos į seminarą amatininkystės klausimais. Pasak skyrių veiklos koordinatorės Palmiros Penkauskienės, sodietėms, ypač jaunesnio amžiaus, rūpi perspektyva užsiimti amatais šeimoms ar net steigti tokio verslo centrus. Pastarųjų veikla jau derintina su Savivaldybe, centruose turėtų vykti mokymai, jie būtų

Vasario 9 d., 17 val., Laičių laisvalaikio centre organizuojamas prisiminimų vakaras „Kunigo Antano Balaišio takais“. A. Balaišis gimė 1923 m. sausio 1 d. Miškonių kaime, Skapiškio parapijoje, Kupiškio r. Kunigu buvo įšventintas vyskupo K. Paltaroko Kaune 1948 m. spalio 31 d. Kun. A. Balaišiui per

Tarp žmonių. Šiais dviem žodžiais apibūdina savo gyvenimo būdą Palmira Penkauskienė iš Aukštupėnų gyvenvietės. Jau dešimti metai, kai ji vadovauja Lietuvos ūkininkių draugijos Kupiškio skyriui “Sodžius”. Mums šnekantis Palmira net pati nusistebėjo, kad Alizavos seniūnijos keletos veiklių ūkininkių tuometinės iniciatyvos dėka per keletą metų ūkininkių draugijos

Penktadienį į Kupiškio kultūros centro fojė buvo susirinkę žmonės, kurie dirba, vienaip ar kitaip prisideda prie etninės kultūros saugojimo, sklaidos, papročių, tradicijų populiarinimo įvairioje veikloje – įvyko steigiamasis rajono etninės kultūros plėtros tarybos susirinkimas. Kam toks darinys reikalingas? Pasak Kupiškio kultūros centro etnografės Almos Pustovaitienės, atėjo

Juozapą Brazaną (Brazauską), gyvenantį Kalifornijoje (JAV), su Kupiškio kraštu sieja giminystės ryšiai. Malonu, kad jis, įžymus fotomenininkas ir žurnalistas, bendrauja ir su “Kupiškėnų minčių” redakcija. Kai jo mintys skrieja pas giminaičius kupiškėnus, visada esame prisimenami ir mes, šios įstaigos darbuotojai. Manyčiau, jog spausdinama mūsų bičiulio laiško

Kupiškio etnografijos muziejuje pirmą kartą eksponuojama fotonuotraukų paroda ,, Kryždirbystė Lietuvoje”v os telpa į dvi parodines sales. Tai tik maža dalis kryždirbystės paminklų, įamžintų per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį ir sukauptų Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausiosios specialistės dr. Alės Počiulpaitės, keliaujant ir fiksuojant ekspedicijų metu liaudies

Šeštadienį Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyko netradicinis Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdis - buvo pagerbti geriausi rajono klasių auklėtojai. Klasės auklėtojo darbas neabejotinai yra labai svarbus ir reikalingas vaikui, jo tėvams bei visai mokyklos bendruomenei. Siekiant įvertinti jų indėlį, skatinti iniciatyvą, narkotikų kontrolės

„Sutartinių gražumas išryškėja palaipsniui, ilgai klausantis besipinančių melodijų ir rytietiškas mantras primenančių kerinčių garsažodžių. Klausydamasis gerai susigiedojusių grupių, tarytum ir pats susilieji su jų melodijomis. Rodos, viskas aplinkui ištirpę – ir laikas, ir vieta. Likusi tik begalinė skambanti erdvė…“ (Daiva Vyčinienė). Šeštadienį Kupiškyje vyko

Ateinantį šeštadienį (gruodžio 9 d.) ne tik Kupiškyje, bet ir apskritai Lietuvoje rengiama pirmoji dainuojamų ir instrumentinių sutartinių šventė “Kokių sutarysim?” Renginio sumanytoja, Kupiškio kultūros centro etnografė Alma Pustovaitienė kviečia ir visuomenę nepraleisti retos progos pasiklausyti sutartinių, advento meto suėjimams tinkamiausių dainų. Koncertas kultūros centro vitražų salėje

Sekmadienio popietę kupiškėnai “Bočiai” praleido itin turiningai. Atvykusiems svečiams iš Bauskės (Latvijos Respublika) buvo parodytas miestas, jie palydėti į piliakalnį, pakviesti apsilankyti bažnyčioje ir Etnografijos muziejuje, o jaukiai pabendrauti - Kupiškio kultūros centro vitražų salėje. Kas tie užsieniečiai, pasitikti su mūsų krašto dainuojamuoju tostu “Sveiki gyvi,

Penktadienį Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka buvo pilnutėlė žmonių, kurie atėjo pasiklausyti po metų studijų Čikagos universitete grįžusio Kupiškio ir Palėvenės parapijų tikinčiuosius kelerius metus aptarnavusio kunigo Gedimino Jankūno paskaitos. Dar prieš pat tapdamas popiežiumi, kardinolas Josephas Ratzingeris perspėjo, kad Vakarų kultūra slysta į „nieko tikru

Spalio mėnuo –metas, kai Lietuvoje startuoja įvairūs krepšinio turnyrai, čempionatai ir pirmenybės. Kai kuriose jų dalyvauja ir mūsų rajono krepšininkai. Versis savo jėgomis Praėjusią savaitę prasidėjo Lietuvos regionų krepšinio lygos (LRKL) pirmenybės, kurios į kovas pakels visų šalies regionų komandas. Šiose pirmenybėse dalyvaus 28 komandos, suskirstytos į