2024/07/14

 

SUSTIPRĖJĘS IR ŪGTELĖJĘS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS BAIGĖ MOKSLO METUS

Autorės nuotrauka

Su muzika ir dainomis Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto (TAU) nariai gegužės 30 dieną smagiai užbaigė mokslo metus. Šia proga jie susirinko į Kupiškio etnografijos muziejų.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Geros sveikatos, gražios vasaros visiems linkėjo šio universiteto rektorė Marytė Semaškienė, įvairiomis nominacijomis pagerbusi savo studentus ir su šiuo universitetu bendradarbiaujančius žmones. Gėlių įteikta visoms TAU dekanėms.

Šiandien Kupiškio TAU turi 187 narius. M. Semaškienė pasidžiaugė, kad prie kupiškėnų prisijungė ir 23 žmonės iš Subačiaus miesto. Ji tik apgailestavo, kad į mokslo metų užbaigimo šventę atvyko dvi subatėnės.

TAU narius, sėkmingai baigusius keturioliktus mokslo metus, sveikino Savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Valintėlis, mero patarėja Auksė Čepelė, perdavusi visiems ir mero Algirdo Raslano sveikinimus.

M. Semaškienei padėkota už atsidavimą veiklai, už rūpinimąsi savo studentais.

Plačiau skaitykite birželio 4 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Vėliausi komentarai
 • O jus Julijona žinote tikriausiai kad jai nereikia jokios pagalbos ji neprisileidžia nieko nes jei geriau dirbti vienai ir slėpti nešvarius darbelius kodėl iki šiol jūsų tokia didelė bendruomenė neturi buhalterio nesuprantama visur yra o čia nėra ir visur gerai tik čia problema , perdėtas reikalas tas jos sėdėjimas prie telefono ir visas organizavimas nėra ko čia labai pakelti ant pakilos kur nesikelia ir kitos bendruomenės organizuoja ir be Marytės pagalbos visi moka nepakeičiamų nėra blogai kad nematot didesnių jos darbelių gėda būtų ir rašyti ir už tarti ne visi nori būti jos bendrininkai , per susirinkimą nežinojom jo tokios veikos kol ne buvo atliktas auditas ir ne paskaitėm viską slėpė ir melavo prieš visus narius

 • Visada, buvo žinoma apie Kupiškio trečiojo amžiaus universitetą kaip apie veiklų pagyvenusių žmonių sąmbūrį., ilgametė šio universiteto rektorė Marytė tikrai daug dūšios ir savo laisvalaikio įdeda į šią veiklą . Rašiusios atsiliepimus tikrai niekada nėra dirbusios visuomeninėje veikloje , nesusimąsto kiek laiko reikia praleisti prie telefono , kad suorganizuotum renginį, arba ekskursiją , prisikviestum įdomų ir naudingą savo žiniomis lektorių , o vėliau dar pasirūpinti vieta kur susirinkti , juk atrodo miestelyje daug salių didesnių ar mažesnių , betgi visi vykdo veiklas ir kur panorėjus bet kada juk tikrai negalima, o dar visiems pranešti , o paskui dar priminti kad reikia dalyvauti. Triūsas labai dideliis. Taigi , gerbiamoms ponioms reikėtų susimastyti ar pačios nesate kaltos dėl susidariusios padėties,. Sakoma visos bėdos iš nesikalbėjimo . Juk jūsų tarpe daug sumanių moterų , bet nei viena nenorėjote užsidėti sau naštos , kam aš vargsiu , geriau aptarinėsiu už durų , kad tas ar anas jums neaišku , bet apie tai mielosios reikėjo kalbėti susirinkimų metu ir siūlyti savo pagalbą Marytei o dabar elgiatės labai negražiai, labai, Tikrai Marytė ir bėdoje ne vienai yra padėjusi ir kaip jus dabar pasielgėte? surengėt jai linčo teismą ? Nubraukėt visa kas buvo padaryta jūsų labui gero , vietoje to kad susėdę išsirokuotumėte tarpusavyje Negražu oi negražu . Stiprybės Marytei.

 • Kur bobinčius,ten ir pletkai,gėda moteris dirba už dyka ir vis dar negerai…

  • Gerb Jonai pasiskaitykite geriau ir pasidomėkite išvadas kontrolės čia jokie ne pletkai ir ne taip sugalvota jei jums ji patinka, kad nesąžiningai tvarko pinigus ir ne žinia kur padeda po keliasdešimt tūkstančių na tai jau jūsų problema jeigu tinka ir patinka vadinasi pritariam jos nusikalstamai veikai tas jos už dyka dirbimas aiškus kaip ant delno visiems jos darbeliams , jei jai ne būtų biznio ji tikrai nedirbtų ,o kad ji čia meluoja visiems tai ir matosi ir girdisi mes gi ne kvaili nors ji ir nori ,kad būtume durneliai pritartume jos šitiems darbams ,bet gal gana vieną kartą,

 • Beveik 3000 peržiurų kaip jums ponia, negeda?

 • TURINT TOKIAS AKIS KAIP REKTORES NIEKAS NESARMATA, IR PRIEŠ AUDITORIJA VEL REKAUS, ITIKINES NESUPRANTANČIAS KOLEGES, KITAS SENUTES NES IŠKALBA VISKĄ LEMIA ,TIK LABAI IDOMU,KĄ DARYS SAVIVALDYBE SU TOKIA VADOVE, AR JIEMS TAS PATS, KĄ VISAS KUPIŠKIS SKAMBINA.

  • Savivaldybė nerenka vadovų čia išsirenka bendruomenės nariai tai yra trečio amžiaus nariai , pats laikas išsirinkti nes jos reputacija labai prasta ji toliau darbo tęsti nebegali rinkyte patys tik ne Rektorės pasiūlytą kokią draugę kad vėl galėtų vadovauti o iš trijų kandidatų turėkit vieną kartą nuomonę ir žodį jus esat ant jos viršininkai taip pat būtinai išsirinkit buhalterį turi būti būtinai tokioje organizacijoje negali vadovas tvarkyti finansų tai griežtai draudžiama ir matote kas gavosi kai viena švaisto pinigus o jus nieko nežinot nei kur padeda nei ką perka ne pateikia tikslios išsamios ataskaitos .Turit puikių moterų galit išsirinkti. Jos įžūlumui, melui žeminimui kitų nėra ribų . Žino tai visi . SEKMĖS

 • OI oi kaip ne gražu neturėčiau kur akių dėti kaip dabar nariams pažiūrėti į akis , ne bent turint kiaulės akys įžūlumo jai užtenka taip išsikėlusi save aukštai buvo ,kad jau krito į dugną tai jau krito

 • Labai GĖDA turėt būti šitai personai

 • Bet tiek trečio amžiaus universitete yra garbingų dekanių kodėl visa šitą toleruoja ir tarybos narė ir buvusios mokytojos ir patarnaujančios bažnyčiai kas čia vyksta kodėl tylima ir pritariam jau net nusikaltimam .Negi visos ir visi nariai turi pasidaryti bendrininkais jei koks vienas , kitas atsiranda narys kur nepritaria ne švariems darbeliams tai jis pasmerkiamas ir turi išeiti iš trečio amžiaus .Kas čia jums MARYTĖ -REKTORĖ dievas ko bijoma . Žema

 • Na kad sprogo burbulas tai sprogo o taip išgirtas trečias amžius baisu kas darosi už uždarų durų, nesuprantamas dalykas kam trečio amžiaus senjorams 6 didelės kolonėlės ar jau galvojo rektorė kad visi neprigirdi, ar eisit beržinėlin šokių ruošt .Jau seniai po Kupiškį sklandė gandai ,kad ten negeri dalykai darosi ir visom burnos už čiaupditos nes nenori keršto rektorės tai tyliai nuleidusios galvas išeina nors ir norėtų dalyvauti kokioje veikloje

 • Kaip gaila ,kad žmonės išverčia visai į kitą pusę piniginius reikalus ar jus nematote dėl ko ji taip tupinėja čia ji darytų jei jai nebūtų naudos tai paklauskite kur ji padėjo 94888 eurus tegu paaiškina parodo dokumentus ji visų pirmą ir pažeidžia įstatymus tvarkydama kaip vadovas buhalterija kodėl nėra buhalterio trečio amžiaus universitete visose nevyriausybinėse yra o todėl kad jai taip palankiau neprieitų prie pinigų netupinėtų. Ekskursijų vesti ir vežti negali nes neturi išsilaikiusi gido pažymėjimo neturi leidimo ir ne moka mokesčių, mokesčių inspekcijai nors ji ir sako kad “nemokamai “ skaidykite daugiau įstatymus

 • Nė už ką nenorėčiau būti rektore, nors turiu organizacinio darbo patirtį. Vien tupsėti apie pensininkų pulką lą reiškia… Renginiai, išvykos ir kitoks užimtumas pagyvenusiems žmonėms. Juk vyksta. Ir sales bibliotekoje, muziejuje, kultūros centre užpildo marytės rūpesčiu. O taikai kurių renginių metu būtų tik įstaigų darbuotojai.

 • Ko kas nemokėjo į forminti gautų prekių jus geriau perskaitykite dar kartą ,kad ilgalaikis turtas neperduodamas ir kai ko ne visus metus slepiama sandėliukuose muziejuje ir kai yla lenda išmaišo tada klastojamas dokumentas gal yra tam specialistai buhalteriai čia nepateisinimas ir nepasiteisinimas faktai nustatyti kontrolierės. Ir dar su biudžetinės įstaigos vadovu tai daroma .

 • Nesuprantamas dalykas ,kad kontrole buvo vykdoma o rezultato jokio, kas čia yra per slepimas, juk faktai yra, tai ko merija tyli? užsiimsim su platesniais vandenymis, gal tada ir savivaldybes klerkai pajudes, ką čia nustate kontrole, tai tiesa, bet yra dar ir nei kiek mažiau su kitais dalykais, su nuomomis, su visom kelionem baisu, dar neturejo Kupiškis tokios – REKTORES.

  • O ko tyli trečio amžiaus nariai tai tikrai nesuprantamas dalykas nuo savęs reikia pradėti tai jūsų visų reikalas jei jus leidžiat jai piniginius dokumentus tvarkyti jei jus nesudarot komisijos ne išsirenkant buhalterio ir ne kontroliuojat jos darbų nei pinigų tai kas kaltas kam užsileidot kad liptų ant galvos juk narių tai daug

 • Viešiname toliau parodom kokia sąžininga REKTORĖ .Nors pati yra teigus kad labai sąžininga 2024-04-30 Audito metu, atliekant dokumentų peržiūrą, susijusią su Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimu Savivaldybės biudžeto lėšomis nustatyta ,trečiojo amžius universitetas neleistinai naudojosi švietimo pagalbos patalpomis ,nes nėra trečio amžiaus pateikta prašymo tarybai ,kad būtų skirtos patalpos ir ne apsvarstyta Savivaldybės taryboje nėra sprendimo .Nemokėjo jokių mokesčių tuo pažeidžiant įstatymą Tai gal laikas pasitraukti iš pareigų tiek visko pridirbus ,o ne rašinėti visokias nominacijas ,kad būtų už pudruotos akys ,kad mažiau matytume ir girdėtume tavo nusikalstamai veikai čia jau ir kitoms institucijoms būtų ko veikti susidomėjus .

 • Pūkuotos REKTORĖS aferos : 2024-05-07 buvo atliktas auditas nustatyta ,kad gauta lėšų iš Savivaldybės pirkti garso įrangai sumoje 5455 eurai ,bet ji nenaudojama .Audito metu nustatyta ,kad trečio amžiaus universitetas nevykdė 2023 m jokios veiklos, numatytame projekto paraiškoje, kas prieštarauja biudžetinio naudojimo sutarčiai . Projektą rašė tik trečio amžiaus universitetas pinigus gavo taip pat 2023 m vasarą nuperkama garso ir vaizdo įranga ir 6 didėlės kolonėlės ,bet ne įtraukiama į trečio amžiaus apskaitą kaip ilgalaikis turtas, o 2024-01-02 pasirašoma panaudos sutartis, perdavė neatlygintinai ir neribotam laikui valdyti muziejui suklastodama perdavimo dokumentą muziejaus direktorė perima bet ir ne už pajamuoja buhalterijoje o jau pradeda darbus montuodama stacionarų projektorių su lubiniu laikikliu stacionaraus projektoriaus ekranu tuo pažeisdama įstatymą ,kolonėlės rastos nenaudojamas sandėliuke .Atkreiptina ,kad ilgalaikis turtas negali būti perduotas pagal panaudos sutartį Rektorė ne į traukdama į apskaitą bet jau nurašo į sąnaudas ilgalaikis turtas negali būti į trauktas į sąnaudas kol ne pasibaigusi likutinė vertė apie 15 -20 metų tuo pažeisdama įstatymus .Per mokslo metų baigimą Rektorė vėl meluoja ,kad projektą rašė su muziejumi Audito ataskaitoje matyti ,kad projektą rašė trečio amžiaus rektorė nesigėdindama nei administracijos direktoriaus nei gausiai susirinkusių narių. Mes nariai pirmą kartą užgirdom ,kad yra nupirkta ši įranga visą laiką buvo slepiama .AČIŪ kontrolieriai kad į dienos šviesą ištempiai aferą o tai būtume nežinoję iki šios dienos apie jokias garso aparatūras

  • Tiesiog nemokėjo tinkamai įforminti. Šiaip, naudojasi muziejaus patalpomis, bibliotekos patalpomis. Veiklos vyksta, žmonės renkasi. Ne kriminalas. Net tvarkos reikia laikytis.

  • Marš atgal į mokyklą lietuvių kalbos mokytis.
   O tada tegu ir šviesa, ir tiesa žingsnius telydi.

   • Ačiū mokytoja pas tokias mokytojas ir mokytis nesinori pamatėm kas mūsų vaikus mokė

 • Vaje kaip negražu. Kad ir čia nesikartotu, bus kaip seimo cekiuku istorija.

 • Tai ką senjorai jus nepažystate M. tai del ko ji čia po universitetą tamposi, ji ten kur yra bizniukas ,lygiai tas pats
  buvo mokykloje, kieta matematike, netylekit ,nebukim kvaileles pareikalaukim, turi matytis iš kur iš i kur plaukia pinigai, mato kokia auditorija tai taip ir elgiasi, vel išrinkom vienbalsiai, lyg nera nepakeičiamu, užtenka jau pribuvo inkstas taukuose

 • O viešumas geras dalykas kaip vaistai nuo susireikšminimo , matosi ir ne sąžiningumo apraiškų

 • Tikrai taip nes per 2023 m. išleido 9488 eurus , paklausus ką pirko ir kur panaudojo šiuos pinigus atsakymo nėra trečio amžiaus nariam nebūtina žinoti juk ne jų būtų pinigai tvarkosi moteriškė kaip savo uabe nesiskaidydama su nieko tai gal ir mes turim žinoti ką perkam kur padedam pinigus gal visos bendruomenės reikalas ne jos vienos . kodėl viskas slepiama

 • Ne viskas taip gražu trečio amžiaus universitete kaip čia aprašoma ir pateikiama daug yra ir labai negražių ir negerų dalykų, neskaidrumas piniguose nes viena pati viską tvarko nusižengdama įstatymams ji ir rektorė ir buhalteris ir sekretorė ir ekskursijų vadovė kur pinigai ten ir ši persona . Ne paaiškina kur padeda didelias pinigų sumas ne pateikia sąskaitų jei paklausi tai pradeda meluot ir išsisukinėti ir žeminti

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video