2024/07/22

 

SAUGOS UNESCO „MĖLYNASIS SKYDAS“

Adomynės dvaras. Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu į išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą įtraukti ir „Mėlynuoju skydu“ bus pažymėti šie objektai: Adomynės dvaro sodybos kompleksas, Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblis, Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis, Gaigalių piliakalnis ir Obonių piliakalnis.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Zavackas pakomentavo, kad Kultūros ministerijos iniciatyva nuo 2022 metų pradėtas derinti Vyriausybės nutarimo projektas dėl Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašų papildymo ir atnaujinimo.

Šie sąrašai buvo sudaryti 2007 metais ir iki šiol neatnaujinti.

Į šiuos sąrašus, Kupiškio rajono savivaldybės teikimu, siūlyta įtraukti 8 kultūros vertybes, turinčias aukščiausią kultūros paminklo statusą, kurios reprezentuoja svarbiausias šalies kultūros vertybes ir kurioms būtina papildoma apsauga ginkluoto konflikto metu, tačiau po projekto derinimo, į galutinį variantą įrašyti 5 Kupiškio rajono kultūros paveldo objektai.

Lėšos už „Mėlynojo skydo“ gaminimą ir kabinimą bus skirtos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2024 metų asignavimų. Numatomas jų ženklinimo kalendorinis laikotarpis – per 2024 metus.

Hagos konvencijos antrame protokole numatyta, kad tokių sąrašų sudarymas ir objektų pažymėjimas „Mėlynuoju skydu“ garantuoja, jog tuo atveju, jeigu šie objektai būtų sunaikinti ar sugadinti per ginkluotą konfliktą, šie veiksmai būtų prilyginti karo nusikaltimui, už juos grėstų reali tarptautinė baudžiamoji atsakomybė ir tarptautinis baudžiamasis persekiojimas.

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video