2024/06/13

 

KULTŪROS IR ISTORIJOS ALMANACHAS PAMINĖJO 20-MEČIO SUKAKTĮ

Visiems 2022 metų almanacho autoriams įteikta gėlių ir po naują leidinį. Jolitos Pipynienės nuotrauka

Spalio 23-oji kupiškėnams buvo ypatinga. Tą dieną Kupiškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje pristatytas kultūros ir istorijos almanacho „Kupiškis. 2022“ dvidešimtas, jubiliejinis, numeris.

Dalyvavo šio almanacho sudarytojas ir leidėjas Vidmantas Jankauskas, kalbos redaktorė Danguolė Gudienė ir didelis būrys publikacijų autorių. Koncertavo Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Iškalbinga statistika

Renginio pradžioje jo vedėja Lina Matiukaitė, viena šio almanacho autorių, papasakojo, kad teko pristatyti visus šio leidinio numerius ir pačiai dalyvauti juos sudarant. Žiupsnelis statistikos apie almanachą buvo iliustruotas rodytomis skaidrėmis.

Pasak L. Matiukaitės, pirmo 2003 metų numerio kalbos redaktorė buvo kupiškėnė žurnalistė Eugenija Urbonienė, o 2–20 (2004–2023 metais) numerių kalbą redagavo kupiškėnė filologė Danguolė Gudienė.

Per dvidešimt metų almanachas nuo 90 puslapių išaugo dvigubai – iki 188 puslapių. Išliko tos pačios nuolatinės rubrikos: „Metų renginys“, „Istorijos puslapiai“, „Palikę pėdsaką“, „Kupiškėnai pasaulyje“, „Senoji fotografija“, „Atsiminimų puslapiai“, „Iš archyvų“, „Lėvens balsai“, „In memoriam“, „Naujausi leidiniai apie Kupiškio kraštą ir jo žmones“, „Kupiškio kalendorius“, „Sukaktys“, „Tėviškėnai“, „Rezistencija, tremtis“, „Albumas“, „Kaimų istorijos“, „Etninė kultūra“, „Skaitiniai“, „Spaudoje rašyta“, „Kultūros kronika“.

Per dvidešimt metų almanachui rašė apie 160 autorių. Produktyviausi šie publikacijų autoriai ir rengėjai: Vidmantas Jankauskas – apie 150 straipsnių, Lina Matiukaitė – 50, Eugenija Urbonienė – 23, Alvydas Totoris – 21, Aušra Jonušytė – 20, Jonė Žebrytė – 16, Aldona Vasiliauskienė – 13, Violeta Aleknienė – 12 straipsnių.

Almanachui taip pat rašė Danutė Baronienė, Teofilis Čiurlys, Virginija Juškienė, Vilija Jurėnienė, Andrius Kleniauskas, Bronius Kurkulis, Ona Dapšytė-Kriukelienė, Vidmantas Markevičius, Algirdas Petrulis, Kazimiera Danutė Sokienė, Jurgis Usinavičius, Linas Vidugiris, Klementina Vosylytė, Vida Žilinskienė, Pranas Juozas Žilinskas ir kiti.

L. Matiukaitė pabrėžė, kad almanacho redaktoriai ir autoriai – savanoriai, dirbantys be finansinio atlygio. Leidinį nuolat rėmė Kupiškio rajono savivaldybė.

Darbo prasmė

L. Matiukaitė pacitavo V. Jankausko mintis 2003 metais palydint pirmą almanacho numerį: „Šis almanachas turėtų būti suvokiamas tik kaip vienas iš Laiko pėdsakų. Paliekamų čia ir dabar, apie tai, kaip ir ką mes suprantame čia ir dabar, apie čia ir dabar. Galima manyti, kad kupiškėnai seniai buvo verti tokios kultūros prezentacijos, galima sutikti, kad jos sulaukta pačiu laiku, galima suabejoti, ar nepaskubėta…

Iš tiesų kažko panašaus reikėjo ir anksčiau, kai dar buvo gyva senoji mūsų kultūrininkų karta, dėl sudėtingo jai tekusio laiko nerealizavusi visų savo sumanymų, nusinešusi amžinybėn daugybę nepasakytų žodžių, neparodytų vaizdų. Iš tiesų, rengiant šį leidinį ir skubėta, nes gyvenimo bėgsmas spartus, norint su juo suspėti reikia pagreitinti žingsnį, kad kada nors netektų guostis dėl nepadarytų darbų, kad Laiko pėdsakai nepasirodytų gilesni už pėdsakus laike. O ar pasirodome laiku? Į tai atsakyti jau ne mums.“

Plačiau skaitykite spalio 28 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Į almanacho „Kupiškis. 2022“ jubiliejines sutiktuves gausiai susirinko kupiškėnai.
Linos Matiukaitės nuotrauka
Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Kur komentarai zioplei

Rekomenduojami video