2024/04/18

 

KUPIŠKIO RAJONO KELIŲ PRIEŽIŪRAI LĖŠŲ STIGS

Kristinos Valytės nuotrauka

Rajono Taryba kovo 16 dienos posėdyje nusprendė paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, daugiau nei milijoną eurų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2023 metais.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai pavesta atlikti šių darbų užsakovo funkcijas.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Per Tarybos posėdį šį klausimą pristatė Mažvydas Šalkauskas, Infrastruktūros skyriaus vedėjas. Jis pakomentavo, kaip paskirstytos šiemet iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautos lėšos per Kelių priežiūros ir plėtros programą.

Kupiškio rajono savivaldybei skirta 1 325 400 eurų vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti.

Vadovaujantis tų lėšų paskirstymo Savivaldybėje aprašu, 58 proc. skirtų lėšų bus panaudoti kapitalo investicijoms (statyti, rekonstruoti ir kapitaliniam remontui atlikti).

10 proc. bus skirti panaudoti saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo (dviračių takams) priemonėms įgyvendinti. Likusi lėšų suma skiriama vietinės reikšmės kelių ir gatvių einamiesiems tikslams.

Iš jų Kupiškio miesto gatvėms taisyti (remontuoti), prižiūrėti numatyta skirti 222,7 tūkst. eurų arba 40 procentų nuo skirtų lėšų.

Seniūnijų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) numatyta 334 tūkst. eurų arba 60 procentų nuo skirtų lėšų.

Šios lėšos paskirstytos pagal seniūnijos teritorijose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių (30 proc.), pagal seniūnijai priklausančių kelių (gatvių) ilgį (50 proc.) ir pagal seniūnijos esamą teritorijos plotą (20 proc.).

Alizavos seniūnijai šioms reikmėms skirta 46,2 tūkst. eurų, Kupiškio seniūnijai – 83,6 tūkst. eurų, Noriūnų seniūnijai – 36,6 tūkst. eurų, Skapiškio seniūnijai – 40,3 tūkst. eurų, Subačiaus seniūnijai – 35,9 tūkst. eurų, Šimonių seniūnijai – 47,4 tūkst. eurų.

Pasak M. Šalkausko, šių lėšų 2023 metais tik iš dalies užteks, kad būtų užtikrintas pagal teisės aktų reikalavimus rajono Savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimas, taisymas (remontas), rekonstravimas, priežiūra, sudarytos saugaus eismo sąlygos.

Mažvydas Šalkauskas, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.
Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka
Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video