2024/05/21

 

UGDYMO ANKSTINIMAS – TEISĖ SPRĘSTI TĖVAMS

Kristinos Valytės nuotrauka

Vaikus auginantys tėvai turėtų žinoti, jog nuo 2023 m. atsiranda priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pokyčių: priešmokyklinis ugdymas galės būti pradedamas anksčiau, nuo 5 metų, ir trukti dvejus metus. Ar vaikus leisti anksčiau į ugdymo įstaigą, spręs tėvai. Laipsniškai bus pereita prie to, kad vaikai galės būti pradedami ugdyti nuo dvejų metų.

Jurga BANIONIENĖ

Plačiau šiuos pokyčius pakomentuoti paprašėme atsakingų Kupiškio rajono savivaldybės specialistų. Atsakymus atsiuntė Vidaus administravimo skyriaus specialistė Asta Vilimė.

Paaiškinkite tėvams, kokie priešmokyklinio vaikų ugdymo pokyčiai numatyti nuo ateinančio rugsėjo.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinio ugdymo programos trukmė – vieneri metai. Ši galimybė lieka ir po 2023 m. rugsėjo 1 d. Švietimo įstatymo pataisos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. sudaro galimybę ankstinti priešmokyklinį ugdymą ir dvejus metus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Pataisose numatoma, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai, ir gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d.

Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo, bet tėvai gali ir nesikreipti į specialistus, tai neprivaloma.

Susipažinę su Švietimo pagalbos tarnybos išvadomis, sprendimą leisti vaiką ugdytis anksčiau pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar neleisti, priima tėvai (globėjai).
Tėvai neprivalo paisyti specialistų išvadų dėl vaiko brandos.

Dvejus metus priešmokyklinis ugdymas bus teikiamas tiems penkiamečiams, kurie baigę vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą dar nebus pasirengę ugdytis pagal pradinio ugdymo programą (vertina ir rekomendaciją rengia priešmokyklinio ugdymo mokytojas).
Šiuo atveju sprendimo teisė taip pat atitenka tėvams (globėjams), galutinį sprendimą dėl ugdymo antrus metus pagal priešmokyklinio ugdymo programą priims tėvai.

Plačiau skaitykite lapkričio 5 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (4 Eur/mėn.)

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video