2024/03/02

 

Kam ir kiek skirta paramos sužinos po mėnesio

Kristinos Valytės nuotrauka

Gegužės 13 dieną baigėsi paraiškų teikimas paramai gauti iš Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
Šį kartą paraiškos teikėjams ne viskas gerai sekėsi. Teko susidurti su biurokratiniais nesklandumais dėl internete įdėtos senos paraiškos formos.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Keli kalbinti verslininkai patvirtino, kad Savivaldybės interneto tinklalapyje prie kvietimo teikti paraiškas buvo įdėta sena paraiškos forma.

Iš Savivaldybės sulaukus pranešimo, kad reikia pakoreguoti paraiškos duomenis, taip padarė ir sėkmingai iš antro karto ją pateikė.
Buvo tarp žmonių pasvarstymų, kodėl palikta sena paraiškos forma. Kai kas samprotavo, kad gal tyčia taip daroma, kad mažesniam skaičiui verslininkų reikėtų paramos pinigus dalyti. Ne visiems užtenka kantrybės galynėtis su biurokratinėmis kliūtimis. Ar buvo žmonių, kurie dėl neatnaujintos informacijos nepateikė paraiškos, pavėlavo tai padaryti, sužinoti nepavyko. Viešinti savo pavardžių nepanoro ir mano pašnekovai.

Asta Vilimė, Savivaldybės Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, šią situaciją pakomentavo taip:
„Prie kvietimo teikti paraiškas buvo pridėta aktyvi nuoroda į Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus, kurią paspaudus pareiškėjai galėjo rasti naujai patvirtintus nuostatus su priedais, tarp kurių buvo ir paraiškos forma. Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“, jei vertinant paraiškos atitiktį nustatoma, kad paraiška netinkamai, nevisiškai užpildyta, trūksta papildomos informacijos, nepateikti privalomi dokumentai, pareiškėjas raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu paraiškoje, informuojamas apie galimybę patikslinti informaciją ir pateikti trūkstamus dokumentus per 5 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos.“

Savivaldybėje pasiteiravome ir apie tai, kiek šiemet gauta paraiškų, kada vyks jų svarstymas, kokia suma bus paskirstyta, kiek tokių paramos gavėjų buvo pernai ir kokia pinigų suma jiems padalyta.

Plačiau skaitykite gegužės 21 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (4 Eur/mėn.)

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video