2024/06/13

 

UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ ĮPRASMINO NAUJA KNYGA

Rugpjūčio 24 dieną Skapiškyje skambėjo ne tik lietuvių, bet ir ukrainiečių kalba.
Tą dieną čia minėtos Ukrainos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osios metinės ir pristatyta istorijos mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės knyga, mokslo studija „Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilionų veikloje“.

Renginyje dalyvavo ukrainiečiai ir lietuviai dvasininkai, mokslininkai, Kupiškio rajono savivaldybės, viešosios bibliotekos, Skapiškio mokyklos atstovai, svečiai iš kitų rajonų, skapiškėnai.

Istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė ir kunigas Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) Skapiškyje, kai buvo minimas Ukrainos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis ir pristatyta nauja šios istorikės knyga.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Savivaldybės sveikinimas ir padėka

Po šv. Mišių Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje renginio dalyviai susirinko į Skapiškio kultūros namų pramogų salę. Skambėjo bandūrininko Viktor Pošniuk iš Ukrainos atliekamos muzikos ir dainos vaizdo įrašas. Pasak renginio vedėjos režisierės Vitos Vadoklytės, šis žmogus yra dalyvavęs Skapiškyje vykusiuose kultūrinių mainų renginiuose.

Kalbėjęs rajono mero pavaduotojas Augenijus Cesevičius pasveikino ukrainiečius su jų šalies Nepriklausomybės diena.

„Skaudu, kad mums broliška tauta ir po trisdešimties metų dar tebekovoja už savo nepriklausomybę. Linkime jums ištvermės ir išminties nepriklausomybę išsaugoti ir puoselėti savo kultūrą, istorines šaknis. Šiandien Ukraina yra saugumo barjeras Rytų Europai. Linkime eiti demokratijos, tautos gerovės keliu.

Kupiškio rajono savivaldybės delegacija šią dieną švenčia kartu su mūsų bičiuliais Manevyčių rajone. Džiugu, kad prasmingi saitai sieja mažas Lietuvos savivaldybes su Ukraina. Malonu, kad dr. Aldona Vasiliauskienė savo darbu įprasmino Lietuvos ir Ukrainos kultūrinius, religinius ir mokslo ryšius savo naujoje knygoje“, – kalbėjo rajono mero pavaduotojas.

Jis įteikė A. Vasiliauskienei rajono Savivaldybės padėkos raštą už mokslo studiją „Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilionų veikloje“ Ukrainos Nepriklausomybės dienos proga.

Akcentavo autorės darbštumą

Apie A. Vasiliauskienės knygą pirma kalbėjo jos gera bičiulė ir kolegė, buvusi Šiaulių universiteto docentė dr. Irena Ramaneckienė. Ji atkreipė dėmesį į šio leidinio viršelio kompoziciją. Joje atsispindi dviejų šalių, Lietuvos ir Ukrainos, draugystė.

„Iliustracija padalyta į dvi dalis. Viena pusė skirta Lietuvai, o antra – Ukrainai. Abi šalis jungia šv. Juozapato portretas. Šis šventasis ukrainietis, todėl jo portreto didžioji dalis nustumta į Ukrainai skirtą iliustracijos pusę. Vilniaus bazilionų vartai beveik visi pavaizduoti Lietuvai skirtoje iliustracijos pusėje. Nupieštos smulkios linijos atspindi šalių bendravimo metų istoriją. Viršelį puošia ir Vytis raudoname fone bei auksinis trišakis mėlyname Ukrainos herbiniame skyde. Kodėl viršelio iliustracijai pasirinktas rudos spalvos fonas, kiekvienas galime savaip fantazuoti. Aš manau, kad ši spalva simbolizuoja darnią žmogaus būseną ir yra susijusi su vienuolių gyvenimu, pasaulio malonumų atsižadėjimo simbolika. Iškalbingas šios knygos viršelis antroje pusėje, kur dominuoja Vilnius“, – taip apibūdino knygos viršelį I. Ramaneckienė.

Prakalbus apie knygos turinį, prelegentė pabrėžė begalinį A. Vasiliauskienės darbštumą, gebėjimą pedantiškai atrinkti faktus ir juos smulkmeniškai aprašyti. Visa tai istoriškai svarbu.

Pasak I. Ramaneckienės, autorės minėtas būdo savybes ir darbo stilių gerai atspindi du knygos priedai. Pirmas, sudarytas iš lentelių, schemų su datomis, vietovėmis, skaičiais, vardais, pavardėmis, yra 106 puslapių. Antras priedas – asmenvardžiai. Vien lietuviškų čia pateikta 2 tūkstančiai. Vadinasi, apie tuos žmones galvota, su kai kuriais ir susitikta, kalbėta. O dar ukrainietiškos pavardės!
„Šita didžiulė, vos pakeliama knyga yra pradžių pradžia pažinti ukrainiečių vienuolių gyvenimą“, – teigė recenzentė.

Ji priminė, kad visos trys Ukrainos tematikos A. Vasiliauskienės knygos išėjo bendradarbiaujant trims institucijoms: Šiaulių universitetui, Nacionaliniam Ivano Franko universitetui ir Briukovičių metropolito Venjemino Ruckio institutui.

„Ta knyga didelis istorijos metraštis. Čia dvidešimt penkerių metų istorija surinkta iki pedantiškai smulkių gabaliukų, kas vyko Lietuvoje, kas – Ukrainoje atgaivinant bazilionus. Jų bažnyčia Vilniuje buvo uždaryta. Viską reikėjo iš naujo prikelti. Ši įvykių registracija atspindi, ką nuveikė vienuoliai bazilionai dvasingumo, kultūros, abiejų tautų bendradarbiavimo srityse“, – apibendrino knygos pristatymą I. Ramaneckienė.

Teisininkė Laima Čekelienė kalbėjo apie ryšius su Ukraina ir pristatė A. Vasiliauskienės knygos struktūrą.

Aukso vertės šaltinis

Apie ryšius su Ukraina ir A. Vasiliauskienės knygą kalbėjo ir teisininkė, ilgametė Lietuvos narė Eurojuste Laima Čekelienė.

Pasak jos, įdomiausia, kad susidomėjusi Aldonos tyrinėjimais, pirmą kartą išgirdo apie vienuolių bazilionų ordiną ir sužinojo, kad tai vienintelis ordinas, įsteigtas Lietuvoje. Tai reikšmingas faktas kultūrine ir religijos istorijos prasme.

L. Čekelienė prisiminė tą laikotarpį, kai Ukraina pareiškė norą bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis. Jai teko vadovauti Eurojusto (Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra) grupei, kuri rengė Europos Sąjungos ir Ukrainos bendradarbiavimo su šia institucija sutartį. Briuselyje ta sutartis, pasiekus Ukrainai tam tikrą pažangą teisinėje, politinėje, ekonominėje srityje, buvo pasirašyta.

L. Čekelienė priminė, kad Aldona Vasiliauskienė pirmoji Lietuvoje pradėjo tyrinėti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją. Tai labai svarbu tiems, kurie kažkada analizuos dabartinius įvykius.
Ji apžvelgė A. Vasiliauskienės naujos knygos struktūrą.

Įvadinėje dalyje pateikta Vilniaus vienuolių bazilionų veiklos 1989 metais išėjus iš pogrindžio lietuvių ir ukrainiečių bendradarbiavimo kontekste apžvalga. Knygą, be jau paminėtų dviejų priedų, sudaro trylika skyrių.

Pirmame aiškinama vienuolių bazilionų kilmė, pasakojama apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną ir jo įkūrėją šv. Juozapatą.

Kitame skyriuje supažindinama su graikų apeigų katalikų bažnyčios veikla, šių dienų jos formomis.

Trečias skyrius skirtas asmenybėms – vienuoliams bazilionams, kitiems dvasininkams ir pasauliečiams, žinomiems ne tik Ukrainoje, bet ir už jos ribų.

Ketvirtame skyriuje pateikiama vienuolynų, universitetų kūrimo ir veiklos istorija.

Penktame skyriuje pristatoma bazilionų veikla įvairiose Lietuvos vietovėse.

Šeštas skyrius skirtas Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios parapijiečių ir Vilniaus ukrainiečių bendrijos veiklai.

Septintas – Bazilionų miesteliui, mokyklai. Aštuntame skyriuje aptariamas lietuvių ir ukrainiečių mokslininkų bendradarbiavimas.

Devintas skyrius skirtas ukrainiečių organizuotų leidinių Ukrainoje, Lietuvoje ir kitose šalyse pristatymui. Dešimtame skyriuje apžvelgiami įvairūs renginiai.

Vienuoliktas skyrius supažindina su lietuvių veikla Ukrainoje. Dvyliktas skirtas ukrainiečių supažindinimui su iškiliomis Lietuvos asmenybėmis.

Tryliktas skyrius – atspindėti susitikimams su dvasininkais, mokslininkais, kultūros atstovais, kurie dalyvavo konferencijų ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino pristatymas“ renginiuose, vykusiuose Ukrainoje ir Lietuvoje.

Per renginį Skapiškyje kunigai Mykalojus ir Tadas pagiedojo bažnytinių giesmių.

Pasak L. Čekelienės, šiame leidinyje surinkta apie 200 straipsnių (130 lietuvių kalba, 70 išversta į ukrainiečių kalbą).

„Per penkiolika metų Aldona publikavo apie 500 straipsnių.

Taigi nedidelė dalis čia jų sudėta. Bet ši dalis labai reikšminga tiems, kurie toliau dirbs šioje srityje, tirs istoriją, analizuos.

Tai jiems bus aukso vertės šaltinis“, – pasisakymo pabaigoje pabrėžė L. Čekelienė.

Prašė nenustoti rašyti

Renginio svečias kunigas Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas, vienuolyno igumenas, sakė, kad ukrainiečiams kunigams, vienuoliams bazilionams labai malonu svečiuotis Skapiškyje.

„Čia labai geri žmonės. Dėkoju A. Vasiliauskienei, kad ji tyrinėja ukrainiečių graikų apeigų katalikų bažnyčios istoriją ir rašo apie bazilionų ordiną, o kartu apie Dievą. Man visa tai labai svarbu. Malonu, kad yra knyga apie bazilionų ordiną. Prašau, nenustokite apie tai rašyti“, – kalbėjo ukrainietis dvasininkas.

Kunigas Mykalojus su kunigu Tadu pagiedojo susitikimo proga keletą bažnytinių giesmių.

Kunigas Virgilijus Liuima pasidžiaugė nauja A. Vasiliauskienės knyga, linkėjo jos autorei ne tik tolimesnės sėkmės, bet ir neužmiršti apie poilsį.
Autorės nuotraukos

A. Vasiliauskienę išleidus naują knygą sveikino kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, kunigas Virgilijus Liuima, Kupiškio viešosios bibliotekos, Skapiškio mokyklos bendruomenės atstovai, draugai ir pažįstami.

Renginys toliau tęsėsi A. Vasiliauskienės sodyboje, kur yra įkurtas ukrainistikos muziejus.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video