2023/09/30

 

RUGPJŪČIO PIRMOS PUSĖS MAUDYKLŲ VANDENS TYRIMŲ REZULTATAI

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC), įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio pirmosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, pažymi, kad keliose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų.

Pirmojoje rugpjūčio pusėje vandens kokybė kai kur neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų.

Rugpjūčio rugpjūčio 2 d. Kupiškio Lėvens upės paplūdimio maudykloje buvo nustatytas 1,3 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, o rugpjūčio 9 d. Panevėžio miesto Lėvens upės ties Piniava maudykloje nustatytas 1,6 karto didesnis žarninių enterokokų ir 2,5 karto žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml. Pakartotinų tyrimų rezultatų kol kas nėra gauta.

Informacijos apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio pirmoje pusėje kol kas nėra gauta iš Alytaus, Druskininkų, Visagino miestų, Lazdijų, Skuodo, Kelmės, Tauragės, Šilalės, Anykščių, Elektrėnų, Širvintų rajonų savivaldybių. SMLPC interneto svetainės „Aplinkos sveikata − Maudyklos“ skiltyje  maudyklų vandens tyrimų rezultatai kiekvienoje apskrityje iškart atnaujinami gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Tiriant vandens kokybę rekreacijai skirtose zonose, nustatytas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje: rugpjūčio 2 d. Kėdainių rajono Krakių tvenkinyje, Šušvės upėje ties Josvainiais, Zarasų rajono Samanio ežere, Antalieptės HE tvenkinyje, o rugpjūčio 6 dieną Varėnos rajono Stangės, Kastinio, Glėbo ežeruose, Dvariškių karjere. 2021 m. rugpjūčio 11 d. pakartotinai atlikus tyrimus Varėnos rajono Stangės, Kastinio, Glėbo ežeruose, Kėdainių rajono Krakių tvenkinyje, Šušvės upėje ties Josvainiais taršos nenustatyta.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu visuomenei stenduose prie paplūdimių būtų skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, operatyviai. Taip pat visuomenei informacija apie vandens kokybę turi būti skelbiama ir savivaldybių interneto svetainėse.

Gražvydė Norkienė,

Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

 

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video