2024/05/28

 

RYŠKĖJA RAJONO APLINKOSAUGOS STEBĖSENOS KONTŪRAI

Bus vykdomas aplinkos oro taršos, paviršinio vandens, požeminio vandens, kraštovaizdžio ir gyvosios gamtos monitoringas. Vilės Leščinskienės nuotrauka

Aplinkos užterštumo mažinimas, patrauklaus rajono kraštovaizdžio puoselėjimas – tokie uždaviniai numatyti Kupiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane artimiausiam dešimtmečiui.

Kad tie siekiai nebūtų tik gražūs žodžiai, rajono Taryba kovo 25 dieną per posėdį patvirtino konkrečią Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo (stebėsenos) 2021–2026 m. programą.

Taip pat jai įgyvendinti numatė skirti lėšų iš Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Rengėjai ir tikslai

Rajono aplinkos monitoringo programa parengta šešeriems metams (2021–2026 m.). Ją Savivaldybės užsakymu parengė UAB „Darnaus vystymosi institutas“.

Monitoringo tikslas – Savivaldybei priskirtose teritorijose vykdant sistemingus gamtinės aplinkos, jos komponentų būklės ir jų tarpusavio sąveikos stebėjimus, gauti detalesnę negu gaunama per valstybinio aplinkos monitoringo stebėseną informaciją apie Savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo aplinkosaugos priemones, kaupti ir teikti patikimą informaciją specialistams ir visuomenei.

Per rajono Tarybos posėdį nuotoliniu būdu šią programą pristatė vienas šios programos rengimo ekspertų Ramūnas Markauskas.

Pasak jo, bus vykdomas aplinkos oro taršos, paviršinio vandens, požeminio vandens, kraštovaizdžio ir gyvosios gamtos monitoringas.

Plačiau skaitykite balandžio 8 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video