2024/04/24

 

APIE LAISVĖS KOVAS – AMŽININKO PAMOKA

Spalio 28 dieną pagerbtas Notigalės pelkėje žuvusių, Skapiškyje palaidotų partizanų atminimas. Iš kairės: Vidmantas Markevičius, Rokiškio krašto muziejaus atstovas Giedrius Kujelis, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos jaunieji šauliai ir jų vadas Darius Baronas, svečias iš Rokiškio rajono Panemunėlio Algirdas Jasiūnas. Autorės nuotrauka

Geranoriškos iniciatyvos sumanytojas – skapiškėnas miškininkas, laisvės kovų amžininkas Vidmantas Markevičius.

Spalio 28 dieną Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje Skapiškyje. Apie ne vienerius metus trukusį partizaninį karą ir tragišką Notigalės pelkėje besislapsčiusių laisvės kovų dalyvių likimą jiems papasakojo to meto įvykių amžininkas, skapiškėnas miškininkas Vidmantas Markevičius.

Vilė LEŠČINSKIENĖ

Žingeidaus dvylikamečio prisiminimai

„1944 metais Sovietų Sąjunga antrą kartą okupavo Lietuvą. Buvo nurodyta 18–40 metų vyrams atvykti čia, į miestelį, ir užsiregistruoti valsčiuje. Užsiregistravę mobilizuoti į Raudonąją armiją. Lietuviai nenorėjo kariauti dėl okupantų interesų. Jauni vyrai pradėjo slapstytis sodybose, tvartuose, miškuose. Aplink didelių miškų nebuvo, partizanai slėpėsi netoliese, Notigalės pelkėje. Ginklų vyrai turėjo, tik šovinių – pritrūkdavo“, – taip pasakojimą pradėjo V. Markevičius.

Sučiupti partizanai buvo be gailesčio nužudomi, o juos gelbėjusios šeimos – tremiamos į Sibirą. Nepaisant to, pasipriešinimas sovietams neslopo, o kad pagąsdintų gyventojus, nužudyti partizanai buvo numetami tiesiog miestelių aikštėse.

„Pirmi atvežti partizanai gal kokią savaitę pragulėjo. Artimieji prie lavonų prieiti bijojo. Iš viso Notigalės pelkėje žuvo dvylika partizanų. Vieni buvo numesti Panemunėlyje, kiti Pandėlyje – sukapoti ir sumesti į šulinį“, – pasakojo V. Markevičius.

Plačiau skaitykite lapkričio 5 d. „Kupiškėnų mintyse“

Spalio 28 dieną pagerbtas Notigalės pelkėje žuvusių, Skapiškyje palaidotų partizanų atminimas. Iš kairės: Vidmantas Markevičius, Rokiškio krašto muziejaus atstovas Giedrius Kujelis, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos jaunieji šauliai ir jų vadas Darius Baronas, svečias iš Rokiškio rajono Panemunėlio Algirdas Jasiūnas.
Autorės nuotraukos

 

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video