2024/05/18

 

ANKSTYVAS MOKYMAS – REALYBĖ, PAVOJAI IR NAUDA

Vilės Leščinskienės nuotrauka

Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo ankstinti priešmokyklinį (nuo 5 m.) ir pradinį ugdymą (nuo 6 m.), taip pat vaikams iš socialinės rizikos šeimų įvesti privalomą ikimokyklinį ugdymą. Šalies vadovas sakė, kad, siekiant užtikrinti lygias starto galimybes, Prezidentūra inicijuos įstatymų pakeitimus.

Lietuvoje tokių bandymų yra buvę ir anksčiau, bet privalomas ankstyvesnis vaikų priešmokyklinis ir pradinis ugdymas iki šiol galutinai neįtvirtintas.

Kokia šios srities padėtis šiandien Kupiškio rajone ir kokios vaikų ugdymo perspektyvos, „Kupiškėnų mintims“ pakomentavo Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita TRIFELDIENĖ.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Kupiškio rajone stinga vaikams vietų darželiuose. Ar šiandien ikimokyklinėse ugdymo įstaigose užtikrinamas ugdymas bent vaikams iš socialinės rizikos šeimų?

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme reglamentuota, kad ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinis ugdymas vaikui gali būti teikiamas nuo gimimo iki priešmokyklinio ugdymo pradžios. Šių metų rugsėjo 1 d. duomenimis, Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomi 384 vaikai. Dėl vietų stokos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas nepateko 21 vaikas.

Vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas šiais atvejais: kai vaikas nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas; kai vaikas įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

Sprendžiant dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vadovaujamasi tam tikrais nustatytais kriterijais, pvz., tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių; vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir kt. Kupiškio rajono savivaldybėje privalomas ikimokyklinis ugdymas neskirtas nė vienam vaikui. Vaikams iš socialiai jautrių šeimų ikimokyklinis ugdymas nuo trejų metų Savivaldybės ugdymo įstaigose yra užtikrinamas.

Plačiau skaitykite rugsėjo 8 d. „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • nesąmonė, trumpina vaikams vaikystę.Ir taip trumpas tas gyvenimas,kam jį spartint?

  • Ekonomikos požiūriu valstybei paankstintai leisti vaikus į mokyklą yra naudinga.

Rekomenduojami video