2024/03/04

 

KAIP PASISKIRSTĖ TARYBOS NARIŲ MANDATAI

Savivaldybių tarybų nariai renkami ketveriems metams. Tiesiogiai išrinktas meras bus tuo pačiu metu išrinktas Savivaldybės tarybos narys ir jos pirmininkas. 2015 metais Kupiškio rajone rinkome 25 (įskaitant merą) Tarybos narius. Šiemet mandatų sumažėjo, Kupiškio rajonui atstovaus 21 Tarybos narys, įskaitant tiesiogiai išrinktą merą.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Išankstiniais rinkimų rezultatų duomenimis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija Kupiškio rajono taryboje turės 9 mandatus. Juos gavo Dainius Bardauskas, Egidijus Černius, Saulius Dugnas, Ričerdas Kriovė, Lina Uckuvienė, Neringa Klimavičienė, Algirdas Gasiūnas, Skaistutė Paulauskienė ir Dalia Dyrienė. Jei rajono meru bus išrinktas D. Bardauskas, tai į Tarybą pateks šiuo metu dešimta sąrašo narė Agnė Šerelienė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gavo 6 mandatus. Šiai politinei jėgai, pirminiais duomenimis, atstovaus Vidmantas Paliulis, Eglė Blaževičienė, Leonas Apšega, Paulius Pranckūnas, Žilvinas Aukštikalnis, Genė Žilinskienė. Jei V. Paliulis laimėtų mero rinkimus, tai į Tarybą patektų ir Daiva Bubulienė, šiuo metu į šios partijos sąrašą įtraukta septinta.

Lietuvos socialdemokratų partija rajono Taryboje turės tris mandatus. Jie atiteko Algirdui Notkui, Augenijui Cesevičiui ir Linai Kaušakienei.

Visuomeniniam rinkimų komitetui „Už Kupiškio kraštą“, išankstiniais duomenimis, atstovaus Valentinas Beinoris, o Visuomeniniam rinkimų komitetui „Kartu kurkime Kupiškio kraštą“ – Vilija Morkūnaitė.

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Matosi ,kad tamsta iš vis nesigaudai šiuose reikaluose,ir geriau netrukdyk laiko sau ir kitiem.

  • 3. Apskaičiuojama mandatų skirstymo kvota. Ji lygi rinkėjų paduotų mandatų balsų, kuriuos gavo kandidatų sąrašai, dalyvaujantys skirstant mandatus, sumai, padalytai iš mandatų skaičiaus daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Jeigu dalijant gaunama liekana, dalmuo padidinamas vienetu.
    4. Už kiekvieną dalyvaujantį paskirstant mandatus kandidatų sąrašą paduotų balsų skaičius dalijamas iš mandatų skirstymo kvotos. Gautas sveikasis dalmuo yra mandatų skaičius, tenkantis kiekvienam kandidatų sąrašui pagal mandatų skirstymo kvotą, o dalijant gautos liekanos naudojamos likusiems mandatams (nepaskirstytiems kandidatų sąrašams) paskirstyti pagal liekanas. Dėl to visų kandidatų sąrašų pavadinimai surašomi iš eilės, kurioje po paskutinio toliau eina pirmasis pagal jiems atitekusias dalijimo liekanas, pradedant didžiausiąja. Jeigu dviem kandidatų sąrašams tenkančios liekanos lygios, pirmiau įrašomas sąrašas, kurio rinkimų numeris mažesnis. Nepadalyti dalijant kvotų metodu mandatai po vieną padalijami kandidatų sąrašams pagal eilę, pradedant tuo kandidatų sąrašu, kuris buvo įrašytas pirmasis.

  • Klausimas rink. Komisijos pirmininkui R. Aukšti kaliniui kodėl viena mandatą įvertino Zigmo komitetui 4,02%.Gurklio komitetui 7,09% Socdemu 4,43% Valstiečių 5,33% Konservatorių 4,57% kur rasti tokias formulės ar skaičiavimo lenteles ar tai kažkam reikėjo idomo kodėl kai kurie rinkimų stabai ir kur čia šuo pakastas

Rekomenduojami video