2024/05/21

 

DARBDAVIAI PAKVIETĖ SEIMO NARIUS

Kupiškio darbdavių klubo surengtoje diskusijoje dėl Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro audito ir kitų verslininkams svarbių klausimų dalyvavo keturi Seimo nariai (iš kairės): Audrys Šimas, Raimundas Martinėlis, Jonas Jarutis ir Viktoras Rinkevičius. Autorės nuotrauka

Lapkričio 19 dieną Kupiškio darbdavių klubas savo kolegoms iš Rokiškio, Pasvalio, Biržų surengė susitikimą su keturiais Seimo nariais. Susitikimas vyko Kupiškio r. savivaldybės salėje. Verslininkai išsakė abejones dėl Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRATC ) veiklos skaidrumo, iškėlė nemažai ir kitų verslui aktualių klausimų.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Nori audito

Į šį susitikimą atvyko Audrys Šimas, Seime atstovaujantis biržiečių ir dalies kupiškėnų interesams, Raimundas Martinėlis, Seime atstovaujantis rokiškėnams ir dalies kupiškėnų interesams, Jonas Jarutis, laikinosios Panevėžio krašto bičiulių grupės Seime pirmininkas, ir Viktoras Rinkevičius, šios grupės narys. Tai grupei priklauso ir pirmi du Seimo nariai.

Kupiškio darbdavių klubo vadovas Virginijus Andrijauskas priminė, kad dėl 2005 metais įsikūrusio PRATC veiklos skaidrumo yra kilę abejonių. Nuo įsikūrimo dienos šios įmonės veikla visapusiškai neaudituota. Atliekami tik finansiniai auditai.

Įmonės veiklos efektyvumu verčia abejoti kai kurie jos vadovų pateikti skaičiai. Antai kasmet apie 10 proc. mažėja atliekų dėl gyventojų mažėjimo, atliekų rūšiavimo, bet PRATC sąnaudos didėja. 15–20 proc. auga atlyginimai, 15 proc. mokestis operatoriui, turto nusidėvėjimo mokestis į penkerių metų laikotarpį sukeltas irgi augina tą kainą, kurią gyventojai sumoka už paslaugą.

Keturių apskrities mažesnių savivaldybių tarybos, PRATC akcininkės, buvo pavedusios savo deleguotiems nariams į šios įmonės valdybą, kad jie inicijuotų balsavimą dėl veiklos audito.

Balsuojant nuspręsta, kad audito nereikia. Būtų per brangu tam reikalui išleisti apie 30 tūkst. eurų. Viską lėmė Panevėžio balsai. Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės turi 60 proc. PRATC akcijų, o kitos keturios savivaldybės – 40 proc.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Deja, bet Jonas visiškai teisus, darbo jokio nėra, nei Kupiškyje, nei Biržuose, o mokesčius Žmonėms tenka mokėti ar turi pajamų, ar ne ir dar vis didina. Šeimoje mokesčių prisiunčia daugiau, nei gauname pajamų. Už ką tie PRATC mokesčiai? Pvz.: Turiu butą, sodą ir garažiuką. Mokėti reikia už visus tris objektus, nors šiukšlių nei sode, nei garaže visai neturiu, pagaliau nei soduose, nei prie garažų, net konteinerių neatveža, o mokėk ir tiek. Už ką? Jokios paslaugos ten neteikia, bute mokame ir dar net su dideliu kaupu, juk kokį kiekį PRATC priskaičiuoja,- nesukaupsi niekaip. Tai reketas vidury baltos dienos. Turi būti klausimas sprendžiamas iš esmės, vadovaujantis LT įstatymais, juk ten rašoma, kad Žmogus privalo mokėti už šiukšles, jų vežimą ir tvarkymą. Kodėl mes turim mokėti keliose vietose už neteikiamas paslaugas?

  • Na ir kas,kad čia buvo tie seimo nariai kai kas keisis niekas metai iš metų jokio verslo,pramonės investicijų tik užsidėjo sau pliusą pakalbėjo tuščiai ir išvažiavo prieš rinkimus pasirodė ,kad tokie dar yra atseit sprendžia, o naudos tai mažai kaip nėra darbo Kupiškyje taip nėra.Prasidėjo rinkimų metas dar atvažiuos daug juk jie tam seime labai nori.

    • Ne dėl darbo vietų kalba ėjo, dėl kainų už šiukšles. O dėl darbo vietų – už minimumą tų darbo vietų nors vežimu vežk.

Rekomenduojami video