2024/05/18

 

MERDINTYS KULTŪROS PAVELDO PASTATAI – KAS IŠTIES PAGALBOS RANKĄ

Salamiesčio dvaro sodybos malūnininko tvartas.
Nuotrauka iš Kupiškio r. savivaldybės archyvo

Lietuvoje yra ne vienas apleistas ir nenaudojamas pastatas, įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Bet tas registras realiai tų vertybių neapsaugo nuo išnykimo. Jas gali išgelbėti tik rūpestingi šeimininkai. Pastarasis teiginys irgi ne visiškai teisingas, nes didžioji dalis senus dvarus ar panašius pastatus įsigijusių žmonių neturi užtektinai lėšų tam paveldui atgaivinti ir išlaikyti. Šiuo atveju bent jau valdininkai jaučiasi ramiau, nes turi kam skirti baudas dėl kultūros vertybių nepriežiūros. Didžiausia jiems rakštis šeimininkų neturintys pastatai. Siekiama, kad tuos pastatus perimtų savivaldybės, kad jie būtų įregistruoti nekilnojamojo turto registre ir paskelbti bešeimininkiais. Apeliuojama į savivaldybių supratingumą ir pareigą išsaugoti nekilnojamojo paveldo objektus, kad jie nesunyktų ir nekeltų grėsmės aplinkiniams.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Raštai plaukia – pastatai nyksta

Tokį raštą iš Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyriaus, kuriuo raginama apleistus kultūros paveldo objektus pripažinti bešeimininkiais, šiemet vasaros pradžioje yra gavusi ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Pridėtas yra ir Kupiškio rajone netinkamai laikomų, Nekilnojamojo turto registre neregistruotų paveldo objektų sąrašas.
Į šį sąrašą įtrauktos Lietuvos diplomato, teisininko Jono Aukštuolio sodybos liekanos Kalnagalių kaime, Šetekšnos buvusio dvaro sodyba, Zasinyčių buvusio dvaro šeši statiniai, Salamiesčio buvusio dvaro sodybos įvairūs statiniai ar jų fragmentai, iš viso taip pat šeši objektai ir Noriūnų dvaro sodybos su bokštu bokštas. (Šis objektas turi šeimininką. Gal per apsirikimą atsidūrė šiame sąraše? – aut. past.)

Tai ne pirmas tokio turinio raštas rajono Savivaldybei. Tokius priminimus jai Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyrius yra siuntęs 2011, 2013, 2014 metaisŽvelgiant į senesnes nuotraukas matyti, kad prieš dvidešimt metų tie statiniai atrodė kur kas geriau. Kas liks iš jų dar po dvidešimt metų, jei nieko nedarysime. Gyvename kintančių vertybių visuomenėje. Nebeatlaiko ir nekilnojamosios kultūros vertybės.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Tikiuosi, kad mums pavyks atgaivinti musu senoliu vietove ir likusius šešis pastatus žasinyčiuose. Ejimas padarytas, laukiame atsakymu is instituciju. Gal neuztruks per ilgai.

  • Nera kam atstatyti, o pastatai buve grazus. Tegu perka nors ir pigiai, kad tik rekonstruotu.

Rekomenduojami video