2023/11/30

 

Skapiškėnams – naujos ir patogios aikštelės

Mokyklos teritorijoje turėtų būti įrengta panaši aikštelė.
Autorės nuotrauka

Jaunų žmonių Lietuvos kaimuose nuolat mažėja. Ne išimtis ir Skapiškio miestelis. Jaunimas iš čia dažniausiai traukia į didmiesčius, kur daugiau galimybių įsidarbinti, daugiau įvairios laisvalaikio veiklos, išvystyta infrastruktūra. Kaip sulaikyti jaunimą gimtinėje? Siekdama šio tikslo Kupiškio rajono savivaldybė pagal Europos Sąjungos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą įgyvendina palankios gyvenamosios aplinkos, bendruomeninės infrastruktūros gerinimo projektą.

Kupiškio r. savivaldybės administracija 2012 metų vasario 25 d. su Vidaus reikalų ministerija, VšĮ „Centrinė projektų valdymo fondo agentūra“ pasirašė projekto „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Skapiškio mstl., Kupiškio rajone, sudarymas“ administravimo sutartį.

Iš viso projektui įgyvendinti skiriama 1 386 794,93 lito finansinė parama (92,50 proc. projekto tinkamų išlaidų) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų programų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija – numato skirti 112 440,60 lito (7,50 proc. projekto tinkamų išlaidų).

Projektas įgyvendina Europos Sąjungos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ tikslus ir uždavinius.

Savivaldybės Urbanistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas sakė, kad iš tų lėšų 128 225 litai yra skirti viešai asfalto dangos automobilių stovėjimo aikštelei su privažiavimu, šviestuvais įrengti šalia Skapiškio kultūros namų, kurie irgi atnaujinami iš šio projekto lėšų. Taip pat Skapiškio pagrindinės mokyklos teritorijoje bus įrengta universali žaidimų ir sporto aikštelė su dirbtine danga. Šiems darbams skirta 266 562 litai. Jau konkurso būdu yra atrinkti darbų rangovai. Šiuo metu vyksta aikštelių projektavimo darbai.

„Įgyvendinus projektą bus geriau tenkinami gyventojų poilsio bei laisvalaikio leidimo poreikiai, gerės galimybės organizuoti miestelio renginius. Atnaujinta miestelio infrastruktūra lems teigiamos viešosios nuomonės apie jį formavimąsi. Vietos gyventojai bus labiau patenkinti gyvenimo sąlygomis, tai padės stabdyti Skapiškio miestelio gyventojų skaičiaus mažėjimą. Projekto investicijos pagerins Skapiškio gyvenamąją aplinką bei prisidės prie teigiamo Skapiškio miestelio įvaizdžio formavimo“, – kalbėjo M. Šalkauskas.

Užs. Nr.1394


——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video