2023/11/30

 

Ruošiami strateginio rajono plano dokumentai

Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra – viena Kupiškio rajono strateginio plano prioritetinių sričių.
Autorės nuotrauka

Kupiškio rajono savivaldybė ruošiasi parengti strateginį planą, kuris turėtų padėti mažinti rajono atskirtį nuo kitų šalies savivaldybių. Pasinaudojus Europos Sąjungos parama ketinama parengti dvi galimybių studijas dėl atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo bei vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir plėtros.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija ruošiasi įgyvendinti projektą „Strateginio planavimo dokumentų rengimas Kupiškio rajono savivaldybėje“. Jis finansuojamas pagal Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimo prioriteto, Regioninės plėtros tobulinimo, regionų plėtros ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai priemonę. Bendra projekto vertė 83 650 litų, 71 102,5 litų iš šios sumos – ES dalis.

Projekto tikslas – tobulinti Kupiškio rajono strateginio planavimo procesą ir veiklos valdymą parengiant strateginio planavimo dokumentus. Šiuo metu mūsų rajonas ekonomiškai atsilieka nuo šalies vidurkio ir kelia rūpesčių mąstant apie tolygų Lietuvos savivaldybių plėtojimą. Be to, tokia situacija kursto socialinę ir ekonominę įtampą tarp gyventojų, verslo objektų.

Planuojant tolygų Panevėžio regiono plėtojimą, prieš trejus metus Kupiškio rajonas jau parengė ir patvirtino vieną strateginį plėtros planą iki 2020 metų. Čia išanalizuota bendra Kupiškio rajono situacija, numatyti prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės.
Tačiau pasigesta daugiau dėmesio atskiroms veiklos sritims. Tam ištirti nebuvo galimybių.

Todėl ruošiant projektą „Strateginio planavimo dokumentų rengimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ nuspręsta giliau išanalizuoti du pasirinktus sektorius: atsinaujinančių išteklių panaudojimo bei vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir plėtros galimybes. Siekiant šio tikslo žadama paruošti dvi galimybių studijas, jų pagrindu turėtų būti atnaujintas Kupiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2020 metų.

„Strategijų rengti dar nepradėjome. Kol kas tiksliname projekto sąlygas ir netrukus bus skelbiamas viešasis konkursas projekto rangovui atrinkti. Tikimės, kad dar šiais metais rasime rengėjus ir bus baigtos pačios galimybių studijos“, – teigė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis.

Jo teigimu, tik po konkurso bus žinomos visos studijų detalės: plėtros tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai, pasiūlymai, finansavimo šaltiniai. Rengiant kelių rekonstravimo ir plėtros planus, pasak direktoriaus, ko gero, teks dar kartą peržiūrėti visų gatvių būklę, įvertinti jų trūkumus.

Įgyvendinus projektą ir užtikrinus rezultatų tęstinumą bei numatytų priemonių įgyvendinimą bus galima sėkmingai plėtoti pasirinktas sritis.

Užs. Nr.1218


——-
Autorius: Ingrida NAGROCKIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video