2023/11/28

 

Vaikų globos namų rekonstrukcija įsibėgėja

Šv. Kazimiero vaikų globos namai Paketuriuose nepritaikyti šeimynoms. Po rekonstrukcijos šio pastato plotas padvigubės.
Nidos Šulcienės nuotrauka

Lietuvoje siekiama, kad tėvų globos netekę vaikai gyventų šeimose arba būtų ugdomi artimoje šeimos gyvenimui aplinkoje, t. y. šeimynose. Kupiškio r. veikiantys Šv. Kazimiero vaikų globos namai Paketurių kaime įsikūrę pastate, kuris dėl išplanavimo netinka gyventi šeimynomis. Todėl rajono Savivaldybė parengė ir ėmėsi įgyvendinti projektą „Kupiškio Šv. Kazimiero vaikų globos namų infrastruktūros modernizavimas“.

Kupiškio r. savivaldybės administracija šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė 2011 m. lapkričio 25 d. Projekto įgyvendinimui skiriami 2 476 586 litai. Iš šios sumos Europos Sąjungos lėšos sudaro 2 105 098 litus. Projektas įgyvendina Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tikslus ir uždavinius.

Įgyvendinant šį projektą bus rekonstruotas Šv. Kazimiero globos namų pastatas Bokšto g. 21, Paketurių k., Kupiškio r., čia veiklos bus vykdomos šeimynų principu. Bus pristatytas antras aukštas. Patalpų plotas padidės nuo 593 kv. m iki 1083 kv. m. Pastate bus patalpos 4 šeimynoms. Bus įrengti gyvenamieji kambariai, maisto ruošimo patalpos, poilsio ir globėjų kambariai. Rekonstruoti namai įsigis baldų bei įrangos. Įgyvendinus projektą šeimynose galės apsigyventi 32 vaikai. Jiems bus teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos.

Pasak projekto vadovo, Kupiškio r. savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjo Mažvydo Šalkausko, projektas turėjo būti įgyvendintas iki šių metų lapkričio mėnesio. Tačiau šiuo metu yra tik pasirašyta sutartis su rangovu dėl projektavimo ir darbų atlikimo. Tad Savivaldybė kreipsis į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl projekto vykdymo termino pratęsimo. Rekonstrukcijos darbai šiame objekte turėtų prasidėti kitų metų pavasarį. Šiuo metu svarstomi ir keli variantai, kur laikinai įkurdinti šiuos globos namus, kol pasibaigs jų infrastruktūros modernizavimas.

Užs. Nr.1727

——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video