2024/07/16

 

Išvalytas Varležeris – gyventojų reikmėms

Jau ryškėja Varležerio ežero kranto kontūrai.
Autorės nuotrauka

Kupiškėnai ir mūsų krašto svečiai jau greitai galės džiaugtis geresne Varležerio ežero ekologine būkle, sutvarkyta jo pakrante. Šią vietą galima bus pritaikyti rekreacijai ir turizmui. Visa tai tapo įmanoma, kai Kupiškio r. savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 1 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektui įgyvendinti skirta 698 064,85 litų finansinė parama (90 proc. projekto tinkamų išlaidų) iš Europos regioninės plėtros fondo. Kupiškio r. savivaldybės prie šio projekto įgyvendinimo prisidės 150 000 litų. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Varležerio ežero plotas 0,84 ha visos teritorijos. Likusią Varležerio ežero dalį sudaro pelkės teritorija. Joje rasta viena augalų rūšis, įrašyta į Raudonąją knygą. Tad valant ežerą ši teritorija nebus liečiama. Numatyta išvalyti 0,54 ha ploto šiaurinę ežero pakrantę, apaugusią menkaverte augmenija.

Pasak Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyr. specialisto (melioratoriaus) Juozo Alberto Uldukio, Varležerio valymo darbus atlieka UAB „Nodama“ pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Hidrum“. Darbus buvo numatyta baigti šių metų birželio 28 d., tačiau Savivaldybė Agentūros jau paprašė juos pratęsti pusmečiui. „Terminai pratęsti dėl to, kad iki anksčiau numatyto termino nespės nusausėti ir išgaruoti iš ežero į laikiną aikštelę supiltas dumblas. Nustatyta, kad jame daug (86 proc.) organikos. Tad tokie procesai ilgiau vyksta. Dar bus atliktas naftos produktų liekanų dumble tyrimas. Jei tyrimai atitiks leistinas normas, dumblo liekanos bus išsklaidytos, aikštelė išlyginta ir užsėta žole. Jei tarša naftos produktais viršys leistinas normas, bus imamasi papildomų nukenksminimo priemonių.

Užs. Nr.937

——-
Autorius: Rūta ŽILYTĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video